Norge

Gør havvind norske fiskefelter mindre attraktive?

Norsk forsker udtrykker bekymring over de 20 foreslåede havvindfelter og deres potentielle negative påvirkning på norsk fiskeri

Gør havvind norske fiskefelter mindre attraktive?

Norsk forsker udtrykker bekymring over de 20 foreslåede havvindfelter og deres potentielle negative påvirkning på...

Forskere melder om meget lidt tobis i norsk zone

Havforskningsinstituttet i Norge har netop afsluttet en undersøgelse i Nordsøen, hvor de har målt tobisbestande i den norske zone. Resultaterne...

Norge har fået ny fiskeriminister

Marianne Sivertsen Næss indtræder som den nye fiskeri- og havminister i Norge. Hun kommer fra Hammerfest og har en baggrund...

Forsigtighedsområde ved Store Fiskebank

For mange fisk under mindstemål har fået de norske myndigheder til at etablere et forsigtighedsområde

Forsigtighedsområde ved Egersundbanken

Fartøjer, der har til hensigt at fiske i området, skal kontakte den norske kystvagt inden fiskeriet påbegyndes

Tobiskvote i norsk farvand den laveste i 10 år

Norske fiskere kunne fiske 250.000 tons tobis i 2020. I år bliver kvoten næppe mere end 19.000 tons

Norske forskere: Der er solide årgange af sild på vej

Der er tre store årgange af sild på vej, viser undersøgelser, som norske forskere har foretaget i Barentshavet

EU-parlamentet bekymret over Norges planer om minedrift på havbunden

EU ønsker undersøgelser foretaget, inden Norge gør alvor af planerne om kommerciel minedrift på havbunden i de arktiske farvande.

Norsk torsk genvinder MSC-certificering

Det står nu klart, at norsk torsk, skrei og kuller igen vil blive MSC-certificeret

Landsmøde: To dage i norsk fiskeris tegn

Norges Fiskarlag samlede 250 delegerede, gæster og ansatte til landsmøde 8.-9. november

Læs seneste version

af vores e-avis

Gå til E-avis