Info om kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen

Fra 28. juni til den 3. august 2020 er det muligt at ansøge om kompensation for tabt fiskeri i Østersøen

Er der kompensation på vej til Østersøens fiskere eller hvad? Mange venter i disse dage, og må fortsat vente lidt endnu. Status er pt, at kompensationsordningen for tabt fiskeri i Østersøen har været i høring og er pt under behandling. 

Der er afsat 8,5 mio. kr. til ordningen, og det er Fiskeristyrelsen, der administrerer og træffer afgørelsen om udbetaling af kompensation. Der er i den forbindelse udarbejdet en udførlig vejledning, som grundigt beskriver, hvordan man ansøger om kompensation. Vejledningen kan ses her:

Link til vejledning

Det fremgår af vejledningen, at tilskud kan gives til følgende:

  • Erhvervsfiskere med A-status i medfør af fiskerilovens § 14  
  • Erhvervsfiskerselskaber i medfør af fiskerilovens § 16

Ansøgningsperioden for kompensationsordningen forventes at være fra den 28. juni og frem til den 3. august. 

Da kompensationen stadig er under behandling, er det endnu ikke muligt at hente ansøgningsskema.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...