Miljøminister møder fiskerne på Bornholm

Lea Wermelin deltager på Bornholm og Christiansøs Fiskeriforenings generalforsamling

Om en uge, mandag 29. juni, er der generalforsamling hos Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening – og her deltager også den bornholmske miljøminister Lea Wermelin.

Den bornholmske miljøminister Lea Wermelin(A) vil gøre status på gråsælerne i Østersøen.

Det er blot et par uger siden, at ministeren og Miljøstyrelsen præsenterede en ny sælforvaltningsplan.

Her lød det, at man fortsat måtte regulere 40 sæler om året på Bornholm – men det er langt fra nok, påpegede fiskerne og formand på Bornholm Thomas Thomsen. Hvis man vil sælplagen til livs, så skal bestanden af rovdyret nedbringes, og der skal samarbejdes på tværs af Østersøen. 

Derudover kommer DTU Aqua og Danmarks Fiskeriforening PO med indlæg.