Nedsættelse af MAF-ration for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om nedsættelse af MAF-ration for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne:

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. juli 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 225 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 675 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 1.125 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1.juli 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...