Opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen 4ABC

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen 4ABC til utilsigtede bifangster af torsk for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om opfiskning af den afsatte mængde af torsk i Nordsøen 4ABC til utilsigtede bifangster af torsk for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus:

Idet den jf. reguleringsbekendtgørelsens § 78 stk. 2 nr. 1 afsatte mængde af torsk i Nordsøen 4ABC til afskrivning af utilsigtede bifangster for fartøjer med FKA-kystfiskerstatus er opfisket (licensliste nr. 1703), kan der med virkning fra og med 4. juni 2020 ikke afskrives mængder på denne ordning.

Fangster af torsk fra fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, der har været optaget på licensliste nr. 1703, vil med virkning fra og med den 4. juni 2020 blive afskrevet på fartøjets FKA-tilladelse.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 3. juni 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn omstilling af fiskeriet

Danmarks Fiskeriforening: Sådan får vi et grønnere fiskeri

Danmarks Fiskeriforening holder fredag generalforsamling i Hirtshals, hvor foreningen fremlægger sine bud på en grøn...