Alle arter omfattet af flerårige forvaltningsplaner skal nu forudanmeldes

Fiskeristyrelsen oplyser om praksisændring; ifølge EU-reglerne skal fiskefartøjer, der deltager i fiskeri efter bestande omfattet af en fler-åring plan, melde ankomst til havn

Fra 1. januar 2020 har der været krav om, at alle fiskearter, der er omfattet af flerårige forvaltningsplaner, skal forudanmeldes. Hidtil har kravet om forudanmeldelse kun gjaldt visse arter, omfattet af flerårige forvaltningsplaner.

Det er således i reguleringsbekendtgørelsens § 21 fastsat, at alle fartøjer uanset længde, der fører logbog, skal melde ankomst til havn, når fartøjet medbringer arter omfattet af en flerårigplan. Det oplyser Fiskeristyrelsen.

 

Hvilke arter er omfattet af kravet om melding om ankomst til havn?

Arter omfattet af flerårige planer er defineret i reguleringsbekendtgørelsens § 13, nr. 1.

Link til oversigt med arter og farvande.

 

Hvad er den nedre grænse, før der skal foretages melding om ankomst til havn?

Der er generelt ingen nedre grænse på mængden. Er der fx logbogsført fangst af 30 kilo torsk fra Nordsøen, Skagerrak eller Kattegat, skal der foretages melding om ankomst.

For fartøjer, der medbringer fangst af industrifisk, sild, makrel eller hestemakrel gælder ligeledes ingen nedre kilo grænse for, hvornår der skal foretages melding om ankomst til havn.

For fartøjer, der medbringer fangst af torsk fra Østersøen, skal meldingen foretages, hvis der er mere end 300 kilo torsk om bord.

For fartøjer, der medbringer fangst af pelagiske arter fra Østersøen, skal meldingen foretages, hvis der er 2.000 kilo eller derover om bord.

For fartøjer, der medbringer fangst af laks, skal meldingen foretages, hvis der er 10 stk. eller derover om bord.

For fartøjer, der ilandbringer ål, skal meldingen afgives, når der ilandbringes 100 kilo eller der over pr. kalenderdøgn.

 

Hvad er tidfristen for afgivelse af melding om ankomst til havn?

Generelt skal melding afgives af fartøjsføreren senest 2 timer før ankomst til havn. Der kan være andre frister fastsat som en betingelse i tilladelsen.

Melding om ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 2 timer før ankomst til havn, kan der afgives en melding med den evt. ombordværende fangst samt om at fiskeriet ikke er afsluttet, Dette gøres ved at lave en foreløbig melding. Der skal foretages en endelig melding senest 15 minutter før ankomst til havn.

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...