Bytte af torskekvoter i Østersøen er nu gennemført

Ombytning af torskekvoter fra østtorsk til vesttorsk er nu gennemført, oplyser Fiskeristyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet, Fiskeristyrelsen har udsendt følgende meddelelse:

Alle fartøjer, der har ansøgt om bytte af torskekvoter i Østersøen, har fået byttet gennemført i forholdet 1:1 pr. 15. maj 2020.

Det drejer sig om bytte fra østkvoten (DØX torsk) til torsk fra vestkvoten (DV torsk) i Østersøen, jf. §106, stk. 2 i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, BEK nr. 1461 af 19/12/2019.

Der er udsendt følgebrev med opdateret FKA årsmængde licens nr. 1000 til alle berørte fartøjsejere.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...