Fiskeristyrelsen er klar med udmelding om krav til redskaber i Kattegat

Tidsfristen for hvilke redskaber der lovligt kan benyttes i Kattegat, er ikke blevet forlænget

Efter lang tids radiotavshed, er der endelig kommet udmeldinger fra fiskeristyrelsen om, hvilke redskaber der fremadrettet vil være tilladt at anvende, hvis man fisker efter jomfruhummere i Kattegat. 

Fiskeristyrelsen skriver i en pressemeddelelse følgende:
“Fra den 31. maj 2020 skal fiskere, der fisker med bundtrawl med maskestørrelser over 70 mm i Kattegat og som ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering, fiske med særlige selektive redskaber”.

Fiskeristyrelsen har udarbejdet en ny vejledning, og af den fremgår det bl.a., hvilke krav der stilles til redskaberne. Og også hvordan de monteres korrekt.

Om dette udtaler underdirektør for fiskeri og bæredygtighed følgende: 
-Jeg er tilfreds med, at man nu endelig har udarbejdet en udførlig vejledning som beskriver kravene til redskaber i Kattegat fra den 31. maj 2020. Det kunne have været en stor hjælp, hvis denne vejledning var blevet udarbejdet tidligere, særligt set i lyset af, at man ikke har imødekommet fiskernes opfordring om at udskyde tidsfristen. Vi håber også, at der fortsat vil være mulighed for at diskutere enkelte detaljer, om de beskrevne redskaber, lyder det fra Ole Lundberg Larsen. 

Status er nu, at fra 31. maj skal alle fartøjer der benytter bundskrabende redskaber i Kattegat have monteret de særligt selektive redskaber, og det på trods af, at man fra fiskeristyrelsens side, tidligere har anerkendt at der var behov for at de tekniske specifikationer.

Ole Lundberg Larsen forventer derfor heller ikke, at fiskeristyrelsen vil sanktionere de fartøjer der endnu ikke, har nået at få monteret de korrekte redskaber:  
– På grund af, at informationen er udsendt så sendt er det vores klare forståelse, at Fiskerikontrollen vil vejlede om redskabsreglerne den første måned.

 

 

 

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes