Fiskeristyrelsen har fornyet fokus på motorkapacitet

Fiskeristyrelsen har sendt breve ud til ca. 100 fartøjsejere om at de skal dokumentere deres motorkapacitet - der skal være mere kontrol på området

Ca. 100 fiskere modtog i slutningen af april et brev fra Fiskeristyrelsen, hvor det fremgik, at der var en uoverensstemmelse mellem Fiskeristyrelsens fartøjsregister og Søfartsstyrelsens register, hvad angår registrering af motoreffekt.

I cirka 40 procent af sagerne, var der dog tale om meget små uoverensstemmelser mellem de to registre på mellem 1 og 5 kW. Blot 1 kW var i nogle tilfælde nok til, at fiskerne skulle berigtige og dokumentere oplysningerne.

Såfremt uoverensstemmelserne ikke blev bragt i orden inden for den angivne tidsfrist, fremgik det af brevet at fartøjet kunne blive slettet fra fartøjsregisteret, og dermed ikke måtte bruges til erhvervsfiskeri.

Det store spørgsmål er så, om det virkelig kan være rigtig, at en uoverensstemmelse på 1 kW mellem de to registre er nok til, at en fisker kan miste retten til at drive erhvervsfiskeri. Og her er svaret heldigvis nej.

 

Du mister ikke retten til at fiske for en lille forseelse

Stina Østergaard fra Fiskeristyrelsen understreger, at en fisker selvfølgelig ikke vil blive sanktioneret på baggrund af en uoverensstemmelse på 1 kW, der er uden betydning i forhold til områdebegrænsning:

– Vi har igangsat en gennemgående oprydning på området, og de konstaterede differencer ligger i spændet mellem 1 og 700 kW. Samlet set har vi konstateret uoverensstemmelser på mere end 5000 kW, så derfor har vi sendt en standardskrivelse ud til de ca. 100 fartøjsejere. Vi har forståelse for, at brevet kan virke voldsomt særligt i forhold til de små uoverensstemmelser. Fiskeristyrelsen kommer ikke til slette fartøjer i fartøjsregisteret på baggrund af disse små uoverensstemmelser, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at fartøjsejeren sender dokumentation ind for sin kW, så vi kan få bragt orden i vores registreringer, hvad enten uoverensstemmelsen er lille eller stor. Der har desuden været peget på, at en del af sagerne skyldes afrunding ved omregningen fra hK til kW, og her afventer Fiskeristyrelsen bl.a. afklaring med Søfartsstyrelsen. Hvis en fartøjsejer mener, at en konstateret difference skyldes afrunding, så svarer man selvfølgelig det i sit høringssvar.

 

Der er et reelt problem

Men selvom 40 procent af de kontaktede fiskere, måske kan ånde lettet op, så er der stadig en stor del af de kontaktede fartøjsejere, hvor der er tale om væsentligt større differencer mellem de to registre. Og her er det vigtigt, at de korrekte oplysninger bliver registreret og at tingene bliver bragt i orden.

For det er ikke uden grund, at Fiskeristyrelsen har fået fornyet fokus på netop dette område.
Baggrunden for, at Fiskeristyrelsen har sendt breve ud til fartøjsejere er, at Danmarks og 14 andre EU medlemsstaters kontrol af motorkraft er blevet undersøgt i 2019. Studiet konstaterer over en bred kam mangler i medlemsstaternes kontrolforanstaltninger, herunder også i Danmark, og derfor har EU Kommissionen fulgt op med såkaldte pilotskrivelser til de berørte medlemsstater. En konsekvens af pilotskrivelsen er en styrkelse af Fiskeristyrelsens kontrol med motorkraft.   

– Vi har fået fornyet fokus på motorkapaciteten, fordi den kontrol, der hidtil er blevet udført, ikke har været fyldestgørende. Man kan sige at det er en bunden opgave i forhold til at følge op på pilotskrivelsen. En pilotskrivelse er en procedure, som EU kan benytte sig af, når Kommissionen ønsker at undersøge, om Danmark og andre medlemsstater overholder de retningslinjer, som vi er underlagt, forklarer Stina Østergaard.

 

Nu skal der ryddes op

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget, og Stina Østergård understreger, at pilotsagen påviser, at der har været et behov for, at der kommer fornyet fokus på området og bliver ryddet op.

-Vi er jo ikke ude på at sanktionere en fisker på baggrund af registreringsfejl på 1 eller 10 kW. Men det er nødvendigt at kontakte de fartøjsejere, hvor der er konstateret en difference mellem den motorkapacitet, der er indberettet og registeret i de to registre. 1 kW kan sådan set være udslagsgivende for, hvorvidt man må være i et område med begrænsning på kW eller ej. Det er fiskerens ansvar, at indberette korrekte oplysninger til Fiskeristyrelsen og det er Fiskeristyrelsens ansvar, at have styr på opgørelserne af den samlede nationale fiskerikapacitet – det gælder både kW og bruttotonnage, hvor der på EU niveau er fastlagt et loft for de enkelte medlemsstater. Endvidere handler kontrollen om at sikre, at der i områder med begrænsninger ikke fiskes med højere motoreffekt end tilladt – og det vil Fiskeristyrelsen fremadrettet have et fornyet fokus på ved gennemførelse af en ny prøvetagningsplan med særligt fokus på område 22 i Østersøen og Rødspættekassen.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...