Forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat/ tobisforvaltningsområde 6r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat/ tobisforvaltningsområde 6r

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forbud mod fiskeri af tobis i Kattegat/ tobisforvaltningsområde 6r:

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri i tobisforvaltningsområde 6r skønnes nært opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis i forvaltningsområde 6r fra og med onsdag 13. maj 2020. Forbud mod at medbringe og lande tobis fra forvaltningsområde 6r træder i kraft fra og med torsdag den 14. maj 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 12. maj 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.