Seneste om Tobis

Antallet af strikprøver fra industrilandinger nedjusteres 11 feb 2021

Ny viden fra DTU har gjort det muligt at nedjustere antallet af stikprøver, som opkøbere ska...

De første resultater fra tobis-skrabetogt er klar 25 jan 2021

Tobis-skrabetogtet i Nordsøen fra november og december viser lave forekomster af tobis omkri...

Der er landet 238.000 tons tobis i danske havne 11 aug 2020

Ud af de 238.000 tons tobis har de danske fiskere landet knap 172.000 tons

Tobis: Kom med i mærkningsforsøg i juli 09 jul 2020

Fiskeristyrelsen inviterer alle egnede fiskefartøjer til at byde på opgaven, som operatør fo...

Ændring af vilkår for fiskeri af visse industriarter 03 jul 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6-meddelelse om ændring af vilkår for fiskeri af visse in...

Ændring af vilkår gældende for tobisfiskeri i Nordsøen og Skagerrak 02 jul 2020

Fiskeristyrelsen har udsendt bilag 6-meddelelse angående vilkår for tobisfiskeriet i Nordsøe...
Indlæs flere