Gode rutiner er vejen til færre ulykker

Efter flere gode år er der desværre sket en stigning i antallet af alvorlige ulykker i fiskeriet – især hvis man er ny ombord

En simpel fejl kan hurtigt få alvorlige konsekvenser, når man arbejder på havet. Og det afspejler den seneste årsberetning fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd desværre også. For mens antallet af anmeldepligtige arbejdsulykker er faldet i 2019, så er antallet af alvorlige arbejdsulykker i fiskeriet steget.

Antallet af alvorlige ulykker har ellers i en lang periode været faldende, men i 2019 så man altså en lille stigning i antallet af alvorlige arbejdsulykker.

– Årsagen til denne stigning kan være svær at identificere, men særligt ét forhold synes at øge risikoen for, at der sker en ulykke ombord, fortæller direktør i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Flemming Christensen; At du er ny ombord på et fartøj.

 

Årsag: Ny arbejdsplads

– Når vi taler om arbejdsulykker, så sker over halvdelen af ulykkerne ombord, for besætningsmedlemmer, der har været ansat under et år, forklarer Flemming Christensen.

Det vil altså sige erfarne fiskere, der får ny arbejdspladser, men også lærlinge, hvor der også er sket en stigning i antallet af ulykker.

– Alle vores statistikker viser, at uanset om man er erfaren fisker eller lærling, så er der en væsentligt større sandsynlighed for, at man kommer til skade, når man er ny ombord på skibet. Det skyldes, at man som ny på arbejdspladsen endnu ikke har oparbejdet nogle gode arbejdsvaner, der er med til at nedbringe antallet af ulykker, der sker ombord på skibene. Hvert enkelt fartøj er forskelligt – og det skal vi blive bedre til at synliggøre og have fokus på, fortæller Flemming Christensen.

Husk APV’en

Flemming Christensen understreger derfor også, at APV’en er et vigtigt redskab i kampen mod ulykker i fiskeriet.

Det er vigtigt, at alle nye besætningsmedlemmer sætter sig grundigt ind i den APV, der er udarbejdet for det enkelte fartøj. For ikke to fartøj er ens, og netop derfor udarbejdes APV’en også, af de besætningsmedlemmer, der har den største erfaring med at arbejde ombord på det enkelte fartøj.

 

Respekter begrænsninger

Og det er ikke kun de første 14 dage, at man skal nærstudere APV’en og have fokus på gode arbejdsrutiner. Hvis man skal lykkedes med at nedbringe forekomsten af situationer, der potentielt kan udvikle sig til en farlig situation, kræver det, at der konstant er fokus på de gode arbejdsrutiner. Man må ikke slække på reglerne, selvom en arbejdsopgave umiddelbart kan virke ufarlig.

– Det er vigtigt, at der konstant er en god dialog omkring fornuftige arbejdsrutiner, og at skipper konstant har fokus på sikkerheden ombord. Derudover er det mindst lige så vigtigt, at medarbejderne respekterer de begrænsninger, der sættes for dem. Alle kan begå fejl, når man arbejder på havet, men begår du fejl eller træffer man en dårlig beslutning på havet, så kan det resultere i alvorlige ulykker.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...