Vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for genåbning af tobisfiskeri på rationsvilkår i Nordsøen, Skagerrak i forvaltningsområde 2r

For at udnytte den resterende mængde af tobis afsat til rationsfiskeri i forvaltningsområde 2r, fordeles den resterende uopfiskede mængde på 343 tons til 13 licenser med en fangstmængde på 25 tons tobis pr. licens, blandt de fartøjer hvis fartøjsejere har ansøgt om fiskeri på denne mængde og som opfylder nedenævnte vilkår:

Fartøjsejere, hvis fartøjer har landet tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 2r og 3r i 2020 kan efter ansøgning tildeles en mængde af tobis i forvaltningsområde 2R.

Fartøjer, hvor ejeren af fartøjet har afmeldt tilladelsen til rationsfiskeri af tobis og fisker på lejede årsmængder af IOK-tobis, vil ikke få tildelt ration til det pågældende fartøj.

Indkommer der flere ansøgninger end der er mængde til, trækkes der lod blandt de ansøgninger der opfylder vilkårene.

Såfremt der er færre end 13 ansøgninger, fordeles den restende uopfiskede mængde ligeligt blandt de ansøgere der opfylder vilkårene.

Ansøgning om rationsfiskeri på restmængden i område 2r skal være indsendt til Fiskeristyrelsen senest fredag den 29. maj 2020 kl. 10.00 til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive behandlet.

Fiskeristyrelsen vil 29. maj 2020 meddele de berørte fartøjsejere hvilken mængde, det enkelte fartøj kan fiske, medbringe og lande fra tobisforvaltningsområde 2R i perioden fra 29. maj til og med søndag den 14. juni 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 28. maj 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig ikke fundet, hvilket har fået forsvaret til at indstille...

Eftersøgning af fisker er indstillet

Den fisker, der mandag eftermiddag faldt over bord fra sin fiskekutter ved Søndervig er stadig...