Coronavirus: Hjælpepakke til erhvervslivet kan gavne dele af fiskeriet

Coronavirus har sat sine spor på den globale vækst. Regeringen har derfor lanceret en række initiativer, der skal holde hånden under dansk erhvervsliv og dansk økonomi

Coronavirus kan få vidtgående konsekvenser for dansk erhvervsliv og Danmarks økonomi. Derfor var der tirsdag eftermiddag indkaldt til pressemøde, hvor finansministeren, skatteministeren og erhvervsministeren fremlagde en række initiativer, der kan hjælpe dansk erhvervsliv gennem den krise som coronavirus skaber. Selvom fiskerisektoren ikke blev nævnt specifikt på pressemødet kan enkelte af initiativerne være relevante for danske erhvervsfiskere. 

Konkret fremlagde regeringen tre initiativer, der har til formål at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirus, hvor særligt et af initiativerne har relevans for erhvervsfiskere. I hvert fald, hvis du som erhvervsfisker har ansatte og derfor er forpligtet til at betale indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Regeringen vil nemlig forlænge betalingsfrister vedrørende indeholdt arbejdsmarkedsbidrag og A-skat, hvilket skal styrke likviditeten i de måneder, hvor virksomheder kan opleve likviditetsvanskeligheder på grund af coronavirus. Betalingsfristen for raterne i april, maj og juni forlænges med fire måneder. Det betyder, at raten, der senest skulle være betalt 11. maj i stedet skal betales 10. september og så videre.

I tillæg hertil vil Regeringen gøre det muligt at korrigere den indbetaling af aconto selskabsskat, virksomheder skal indbetale for første halvår af 2020 den 20. marts. Korrigeringen sker ved, at virksomheder får mulighed for at ændre deres forventede indkomst, såfremt det er relevant for virksomheden. Dermed bliver aconto indbetalingen ikke unødigt stor, og man kan tage højde for de ændringer i indkomsten, som coronavirus har forårsaget. 

Endelig vil regeringen give landets helt store virksomheder, med en årlig momspligtig omsætning på over 50 millioner kroner, mulighed for at udskyde momsbetaling med 30 dage. 

Regeringen vil gennemføre tiltagene gennem hastelovgivning. Det er regeringens skøn, at den samlede effekt af tiltagene giver danske virksomheder 125 milliarder kroner i ekstra likviditet. 

Om initiativerne sagde skatteminister, Morten Bødskov:

“Det er afgørende for regeringen, at danske virksomheder og lønmodtagere kommer bedst muligt gennem de udfordringer, vi står overfor. Derfor ønsker vi at give en hjælpende hånd til de danske virksomheder med henblik på at sikre danske lønmodtagere og arbejdspladser. Konkret forlænger vi derfor fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms, så virksomhederne får en markant forbedring af deres likviditet.”    

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...