Regeringen afviser at følge videnskabelig rådgivning

Videnskabelig rådgivning viser at der kan høstes på et biologisk overskud af muslinger i Vadehavet – Regeringen afviser at følge den
af Helle Kristensen
19 mar 2020

Tilbage i januar skrev vi i FiskeriTidende en større artikel, der italesatte, at regeringen uden biologisk forklaring afviste, at der kunne blive udarbejdet en konsekvensvurdering med henblik på at åbne op for muslingefiskeriet i Vadehavet.

Du kan læse artiklen i dens fulde længde her

 

Efterfølgende har Ulla Tørnæs (V) rejst flere spørgsmål omkring sagen til fiskeriminister Mogens Jensen.
Blandt andet rejser hun spørgsmålet om, hvordan regeringen kan fravige den videnskabelige rådgivning, når regulering af fiskerierhvervet netop skal baseres på videnskabelig rådgivning.

Yderligere stiller den forhenværende minister, der selv er datter af en fisker og født i Esbjerg, spørgsmål om, hvorfor danske fiskere ikke må fiske med skraberedskaber i Vadehavet, når både Holland og Tyskland tillader det.

 

Spørgsmål og svar herunder, er kopieret fra folketingets webside.

Spørgsmål nr. 616
Kan ministeren oplyse, hvilket videnskabeligt faglig grundlag der ligger til grund for, at man ikke vil tillade et fiskeri i Vadehavet efter blåmusling?

 

Svar
Det er regeringens holdning, at vi skal udvikle dansk fiskeri i de områder, hvor det giver mening ud fra både et samfundsmæssigt og natur- og miljømæssigt synspunkt. Vadehavet er et unikt naturområde og er udpeget som Unesco verdensarv, og området forvaltes i et samarbejde med Holland og Tyskland i Det trilaterale Vadehavssamarbejde. I spørgsmålet om, hvorvidt man skal tillade fiskeri efter blåmuslinger i Vadehavet, må der foretages en afvejning mellem hensynet til en mulig erhvervsindtægt ved et fiskeri over for beskyttelsen af et naturområde mod den skade, som et fiskeri efter blåmusling med bundskrabende redskaber vil påføre området. Regeringen finder, at beskyttelsen af det helt særlige naturområde i Vadehavet skal vægte højere end ønsket om at gennemføre et erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området. Vadehavet som naturområde understøtter også mange lokale arbejdspladser gennem tiltrækning af turister til området og regionen.

Spørgsmål 618
Reguleringen af fiskerierhvervet i bred forstand bygger på netop videnskabelig rådgivning. Hvordan kan ministeren fravige den videnskabelige rådgivning i rapporten ”Fagligt grundlag for forvaltningsplan for udvikling af bæredygtige fiskerier af muslinger og østers i Vadehavet”, DTU Aqua-rapport nr. 334-2018 (https://fiskeristyrelsen.dk/media/10470/fagligt-grundlag-for-forvaltningsplan-fiskerier-af-muslinger-og-oesters-i-vadehavet.pdf) og samtidig leve op til den politiske beslutning om, at alt fiskerirådgivning skal foregå på et videnskabelig grundlag?

 

Svar
Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål nr. 616 (MOF alm. del), hvoraf det fremgår, at regeringen finder at beskyttelsen af det helt særligt naturområde i Vadehavet skal vægte højere end ønsket om at gennemføre et erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området.

Spørgsmål 619
Vil ministeren oplyse, hvorfor regeringen ikke vil give danske fiskere mulighed for fiskeri med skrabende redskaber i Vadehavet, som man gør det i Holland og Tyskland?

 

Svar
Jeg henviser til min besvarelse af spørgsmål nr. 616 (MOF alm. del), hvoraf det fremgår, at regeringen finder at beskyttelsen af det helt særligt naturområde i Vadehavet skal vægte højere end ønsket om at gennemføre et erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området.

Læs mere om:

Flere Nyheder