Søren Gade: Det nytter noget når vi taler sammen

Der er langt fra Christiansborg til de danske fiskehavne men med bedre dialog, kan vi skabe større forståelse for dansk fiskeri

Fiskeriet har en stor betydning for dansk økonomi og særligt i de nordvestjyske egne fylder fiskeriet meget. Der eksporteres årligt for 23 milliarder og skabes 16.000 arbejdspladser som følge af dansk fiskeri. Og det kan og bør man med rette være stolt af. Men det er også nødvendigt, at man bliver bedre til at tale fiskeriets op, lød det fra Søren Gade, der under generalforsamlingen i Thyborøn holdt et oplæg om Brexit.

For med et fiskeri i den størrelsesorden, som der er i Nord- og Vestjylland, vil det unægteligt betyde, at disse landsdele bliver meget hårdt ramt, når fiskeriet er i problemer. De arbejdspladser, der skabes via fiskeriet, kan man ikke lige skabe andre steder.

– Det er desværre ikke et lysende stort problem i København, at der er problemer i fiskeriet, fordi det ikke har nogle direkte konsekvenser for arbejdspladserne i den del af landet. Derfor mister man også forståelsen for, hvilke konsekvenser det har, når fiskeriet kæmper for deres overlevelse. De mennesker, der fastlægger reglerne, har ikke hånden på kogepladen, så de brænder ikke nallerne, når reglerne ændres, forklarede Søren Gade.

Han opfordrede derfor også til endnu større dialog mellem politikere og erhvervet:

– Jeg kunne ønske mig, at det generelle politiske ønske om at skabe bedre rammer for erhvervet, også inkluderede fiskeri og landbrug. Det nytter noget, når vi taler sammen – politikere og erhvervet imellem. Det skaber forståelse og indsigt.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...