To bud på fremtidens kontrolskib

Hvem skal bygge det kommende kontrolskib? To danske værfter har du nu afgivet deres bud

Fiskeristyrelsen har nu modtaget to bud på bygning af styrelsens kommende kontrolskib.

Buddene kommer fra de to værfter, som tidligere på året blev prækvalificeret til at byde på opgaven: Hvide Sande Shipyard Steel & Service og Karstensens Skibsværft A/S.

Da der er tale om et udbud med forhandling, er næste skridt, at de to værfter hver for sig indbydes til en forhandlingsrunde, hvor de to tilbud drøftes.

Formålet med forhandlingsrunden er bl.a. at give værfterne mulighed for at tilpasse deres bud ift. Fiskeristyrelsens behov. Herefter indsender værfterne deres endelige bud, der vurderes efter fastlagte kriterier om bl.a. kvalitet, bemanding, tidsplan og pris. Fiskeristyrelsen forventer at kunne skrive kontrakt med det vindende værft omkring 1. juli 2020.