Vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om vilkår for et kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen 4AB inkl. Limfjorden samt i Skagerrak og Kattegat 3A:

Sildefiskeri i Nordsøen inkl. Limfjorden
Inden for den mængde, der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §129 stk. 2 på i alt 594,7 tons, afsættes der 344,7 tons til fiskeri Nordsøen 4AB og 250 tons til fiskeri i Limfjorden 4L.

Sildefiskeri i Nordsøen 4AB
Inden for en mængde på 344,7 tons samt i henhold til §138, åbnes der med virkning
den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Nordsøen ICES-område 4AB.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:
For fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 146 tons.

Fra den 23. marts 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 40.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 23. marts til og med 31. marts 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:
Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 198,7 tons.

Fra den 23. marts 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 40.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 23. marts til og med 31. marts 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Sildefiskeri i Limfjorden 4L
Inden for en mængde på 250 tons samt i henhold til §138, åbnes der med virkning
den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Limfjorden 4L.

Fra den 23. marts 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 25.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 23. marts til og med 31. marts 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Kun fartøjer, der opfylder § 4 i bekendtgørelse om trawl- og vodfiskeri bekendtgørelse nr. 366 af 2. april 2019, kan opnå tilladelse til kystnært rationsfiskeri af sild i Limfjorden.

Sildefiskeri i Skagerrak og Kattegat
Inden for den mængde der er afsat i henhold til reguleringsbekendtgørelsens §129 stk. 2 på i alt 103,1 tons samt i henholdt til §138, åbnes der med virkning fra den 13. marts 2020 for et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum i Skagerrak og Kattegat ICES-område 3A.

Fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder:
Til fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, åbnes der med virkning fra den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 69 tons.

Fra den 23. marts 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 23. marts til og med 31. marts 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter:
Til fartøjer med en længde overalt på 17,01 meter og under 40 meter, åbnes der med virkning fra den 23. marts for et kystnært rationsfiskeri af sild inden for en afsat mængde på 34,1 tons.

Fra den 23. marts 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande 20.000 kg sild pr. kalendermåned.

Perioden fra den 23. marts til og med 31. marts 2020 betragtes som værende en hel kalendermåned.

Ansøgning
Ansøgning om tilladelse til et kystnært rationsfiskeri af sild indsendes til Fiskeristyrelsen på e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk i henhold til reguleringsbekendtgørelsens bilag 2.

Ansøgninger for de enkelte områder behandles og prioriteres i den rækkefølge de modtages. Såfremt der indkommer ansøgninger, der kræver tildeling af tilladelser ud over de afsatte mængder, gives der afslag på de sidst modtagne ansøgninger.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. marts 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...