Bilag 6: Forbud mod fiskeri efter sperling på rationsvilkår

Afsat mængde til rationsfiskeri efter sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket
af Claus Kirkegaard
27 nov 2020

Fiskeristyrelsen oplyser, at den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat skønnes opfisket.

Derfor indføres der forbud mod fiskeri efter sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med lørdag den 28. november 2020.


Forbud mod at medbringe og lande sperling fra fiskeri på rationsvilkår fra Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat træder i kraft med virkning fra og med mandag den 30. november 2020.

Forbuddet er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Flere Nyheder