Branchepartnerskab vil styrke genanvendelse af EPS-fiskekasser

Danish Seafood Association og EPS-branchen har givet hinanden håndslag på at øge genanvendelsen af fiskekasser

Danish Seafood Association og EPS-branchen har givet hinanden håndslag på at øge genanvendelsen af fiskekasser af EPS (ekspanderet polystyren, også kendt som Flamingo). EPS-kasserne, som består af 98% luft, har en høj isoleringsevne og forhindrer dermed at fisk, som transporteres over hele verden fordærver under transporten. De er derfor den foretrukne løsning, når medlemmerne af Danish Seafood Association eksporterer fersk fisk. Kasserne er 100% genanvendelige, og selvom det forventes, at langt de fleste bliver genanvendt, så er der ikke officielle tal for genanvendelsen af EPS-kasserne. De to brancheforeninger vil derfor samarbejde om at øge genanvendelsesgraden for fiskekasserne af EPS. 

 

Vi skal genanvende så meget som muligt
Med lanceringen af EU’s plaststrategi er målet, at alle plastemballager skal være designet, så de let kan genanvendes inden 2030. Samtidig er det ambitionen, at plastaffald i overvejende grad skal indsamles separat og 50% skal genanvendes. Den målsætning bakker Danish Sea Food Association og EPS-branchen helhjertet op om. De to brancheorganisationer er enige om, at fiskekasser af EPS allerede er designet optimalt til genanvendelse. Kasserne skal nemlig blot komprimeres, hvorefter de brugte kasser kan sælges som råvarer i produktion af nye plastprodukter. Opgaven er derfor at sikre en så høj som mulig genanvendelse af EPS-kasserne. 

– Vores medlemmer anvender i høj grad fiskekasserne af EPS, fordi de sikrer kølekæden og dermed garanterer en høj fødevarekvalitet, når den ferske fisk kommer frem til kunden. Det er helt centralt for os som branche, at der ikke kan sås tvivl om kvaliteten af vores produkt”, fortæller Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association, og fortsætter:

– Derfor er det også vigtigt for os, at vi sikrer, at EPS-kasserne bliver indsamlet og genanvendt i så høj grad som mulig. Ellers risikerer vi et pres for at skifte til løsninger, som ikke kan garantere kølekæden i samme omfang. 

 

Fælles om at tage ansvar
For Danish Seafood Association handler samarbejdet om genanvendelse af fiskekasser af EPS i høj grad om at fastholde branchens mia. store eksport af fersk fisk og skaldyr til udlandet. Brancheforeningen repræsenterer en samlet omsætning på 33,2 mia. kr. og dens medlemmer eksporterer fisk og skaldyr for over 26 mia. kr., hvorved fiskeindustrien placerer sig som den 2. største fødevareeksporterende branche i Danmark. Den eksport kan kun sikres, hvis der ikke sås tvivl om kvaliteten af dansk fisk. Men samarbejdet handler naturligvis også om, at branchen ønsker at bidrage til den cirkulære økonomi og den grønne omstilling. 

– Vi skal naturligvis tage et ansvar lige som alle andre, fortæller Poul Melgaard Jensen og fortsætter:
– alle brancher har et ansvar for at sikre genanvendelse, hvor det er muligt. Mange af vores medlemmer har i årevis presset og sendt EPS-kasserne til genanvendelse. Det vi gør nu er, at vi tager næste skridt i et forsøg på at få alle vores medlemmer til at genanvende fiskekasserne af EPS, men også at hjælpe vores medlemmer med at hjælpe deres kunder, så de fiskekasser der ender længere ude i forsyningskæden også kan blive genanvendt.

 

Genanvendelse sikrer god økonomi og er godt for klimaet. 

Hos EPS-branchen, der repræsenter både producenter af fiskekasserne og genanvendelsesvirksomheder, er man glade for det nye samarbejde.

– Analyser viser, at der er store klimagevinster ved at sikre genanvendelse af EPS. Samtidig opnår virksomheder, som håndterer større mængder af EPS, typisk økonomiske fordele ved at indsamle, presse og sende til genanvendelse, fortæller Chresten Heide-Anderson, projektchef i EPS-branchen og uddyber:

– Virksomhederne kan dels sælge de brugte fiskekasser, som har en ret pæn videresalgsværdi, når de er presset sammen. Man kan nemlig fjerne stort set al luften fra kasserne. Derudover undgår virksomhederne omkostninger til affaldshåndtering. Så ved at genanvende EPS-kasserne som omdanner de deres affald til en værdifuld ressource. 

Reducerer klimapåvirkningen med 80% 
Genanvendelse af EPS reducerer klimapåvirkningen med op mod 80%, når der sammenlignes med forbrænding. Samtidig betyder genanvendelsen også, at man reducerer klimapåvirkningen ved produktion af nye råvarer. Samlet set opnår man en besparelse på over 5 kg. CO2 for hvert kg. CO2, som genanvendes, når der sammenlignes med forbrænding. Heldigvis bliver fiskekasser af EPS allerede genanvendt i stor stil i dag. 

– Vi ved, at fiskekasser i høj grad bliver indsamlet til genanvendelse, men der er ikke officielle tal for genanvendelsen af kasserne. Derfor er vi i EPS-branchen glade for samarbejdet med Danish Seafood Association, da vi ved, at EPS-kasserne er 100% genanvendelige. Vi skal bare have samlet dem ind,” siger Chresten Heide-Anderson, og uddyber:

– Vi vurderer, at vi kan opnå en utrolig høj genanvendelsesgrad for fiskekasser af EPS. Det skyldes, at der store mængder af EPS samlet de samme steder, og at EPS fra fiskekasser har en meget høj kvalitet, når vi genanvender det. Derfor er det en eftertragtet ressource.

 

Forandring kræver viden
Samarbejdet betyder indledningsvist, at de to brancheorganisationer vil understøtte vidensdeling, således at mest mulig EPS bliver indsamlet til genanvendelse. Derfor vil Danish Seafood Association bidrage med at øge kendskabet til genanvendelse af EPS blandt dets medlemmer, mens EPS-branchen og dens medlemmer vil understøtte medlemmerne af Danish Seafood Association og deres kunder med at finde løsninger, som sikrer optimal genanvendelse af fiskekasserne af EPS. 

De to brancheforeninger vil løbende drøfte, hvilket næste skridt der kan tages for at øge genanvendelsen af EPS-kasserne. 

– Vi har klart en ambition om at komme langt over 50% af genanvendelse for fiskekasserne af EPS. Umiddelbart er det vores vurdering, at vi er langt over, og at det allerede er i nærheden af 80% af fiskekasserne af EPS, som bliver genanvendt i Danmark, men desværre har EPS ikke sin egen affaldskode, så vi kan ikke sige noget om genanvendelsesgraden med sikkerhed,” siger Chresten Heide-Anderson, og uddyber:

– Vi vurderer, at det er realistisk at opnå en genanvendelsesgrad på 90-95% for fiskekasser af EPS. Vi skal bare sørge for, at dem som står med de tomme EPS kasser ved, at de kan genanvendes.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...