Fiskeri kan fortsætte på trods af de nye restriktioner i Nordjylland

Fiskeri er ikke omfattet af de indførte restriktioner vedr. transport og rejse mellem de corona-lukkede kommuner og de øvrige landsdele

Efter dialog med Sundhedsstyrelsens coronahotline har Danmarks Fiskeriforening fået bekræftet, at fiskeri er undtaget fra de nye restriktioner, da der er tale om fødevareforsyning.

Det betyder bl.a., at fiskeriet er undtaget de restriktioner, der gælder for geografisk mobilitet i Nordjylland, altså transport og rejse mellem de omfattede kommuner og de øvrige landsdele. 

Lige nu bør der derfor ikke være noget til hinder for, at fiskerierhvervet kan fortsætte, men Danmarks Fiskeriforening opfordrer til, at man tager de nødvendige hensyn. 

Det er på den baggrund også Danmarks Fiskeriforenings opfattelse, at besætninger/besætningsmedlemmer kan bevæge sig til og fra fiskefartøjer i Nordjylland – selv om besætningsmedlemmer kommer fra en anden kommune, end der hvor fartøjer er i havn. Danmarks Fiskeriforening opfordrer til, at man rejser direkte til/fra fartøjet. Tilsvarende er ikke noget til hinder for, at man kan lande i andre havne end hjemhavn. Danmarks Fiskeriforening er dog ved at undersøge, om der er restriktioner i forhold til at bevæge sig fra en nordjysk havn omfattet af restriktionerne til havne uden for ”restriktionsområdet”.

Danmarks Fiskeriforening og Fiskeri Tidende følger situationen nøje – og gør opmærksom på, at situationen kan ændre sig, som følge af yderligere restriktioner eller ændringer i de gældende restriktioner. 

Så snart der er yderlige informationer, bliver det meldt ud.

Danmarks Fiskeriforening er løbende i dialog med danske havne, kommuner og relevante myndigheder.