Kompensation klar til Østersø-fiskerne

Fiskeristyrelsen har færdigbehandlet alle ansøgninger og er klar til at udbetale kompensation til østersøfiskerne, der er ramt af nedgang i kvoterne

Kvoterne på både sild og torsk blev reduceret markant i 2020. Derfor åbnede fiskeriminister Mogens Jensen i juni en kompensationsordning for fiskere i Østersøen.

Fiskeristyrelsen har nu færdigbehandlet alle de modtagne ansøgninger om kompensation, og fiskerne i Østersøen vil derfor snarest få udbetalt pengene.

– Formålet med ordningen har været at komme med en håndsrækning til de fiskere i Østersøen, der er mest afhængige af torske- og sildefiskeriet, og som derfor er hårdt ramt af nedgangen i fiskerimulighederne. Støtteordningen hjælper fiskerne igennem lige nu og her, men det er klart, at vi samtidig ser på, hvordan vi kan fremtidssikre fiskeriet i Østersøen, ved at se på fx fiskeri efter nye arter, pointerer Mogens Jensen. 

 

Kompensation til torsk- og sildefiskere

Det var regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier, der i februar afsatte 10 mio. kr. til en støtteordning for fiskerne i Østersøen, som betyder, at fiskerne har kunnet få op til ca. 223.000 kr. i kompensation.

Baggrunden var, at kvoterne for torsk blev reduceret med 60 og 92 pct. i hhv. den vestlige og østlige Østersø ift. fiskerimulighederne i 2019.

Sildekvoterne blev ligeledes reduceret med 65 pct. i den vestlige Østersø.

86 fiskere kan forvente kompensation

Der er ca. 120 fiskere, der har søgt om kompensation under ordningen. Heraf efterlever 86 ansøgninger ordningens betingelser, mens 34 står til afslag.

For at komme i betragtning skulle fiskerne i årene 2017-2019 have minimum 30 procent af deres samlede landinger i Østersøen.

Der er samlet afsat 10 mio. kr. til ordningen. Der udbetales kompensation for ca. 8,5 mio. kr.
Ordningen er finansieret af nationale midler.
Kompensationen ydes inden for EU’s regler om lovlig statsstøtte (de minimis-støtte) i fiskeri- og akvakultursektoren. Det vil sige, at hver ansøger højest kan modtage EUR 30.000 (ca. 223.000 kr.) i støtte over en treårig regnskabsperiode.

Alle ansøgere vil modtage direkte besked om afgørelsen af deres ansøgning via e-boks.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes