Spørgsmål og svar om den nye mærkningsordning NaturSkånsomt

Få svar på de mere lavpraktiske spørgsmål om den nye mærkningsordning

Hvem må lande og sælge deres fisk under mærkningsordningen?

Det er kun fiskere med licens hos Fiskeristyrelsen til at fiske under mærkningsordningen Naturskånsom, som må lande og sælge deres fisk under ordningen. For at ansøge om licens, skal man opfylde følgende tre krav og indsende et ansøgningsskema til Fiskeristyrelsen:

  • Det fartøj, som man ønsker at fiske med, må maksimalt være 17 meter
  • Føreren af fartøjet skal have bevis for bestået AMU-kursus nr. 48533 (Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk)
  • Ansøger skal være erhvervsfisker med A-status, bierhvervsfisker, eller et erhvervsfiskerselskab, jf. fiskeriloven.
  • Opfylder ansøger kravene, udstedes en licens 901 til fiskeriet.

 

Ansøgningsskema og vejledning for ordningen kan findes her

Bekendtgørelse om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber findes her

 

Hvilke auktioner udbyder ”Naturskånsom” mærket fisk?

Alle offentlige auktioner i Danmark, hvor fiskere anmelder deres fisk som Naturskånsom, udbyder Naturskånsom fisk. Offentlige fiskeauktioner skal ifølge reglerne for offentlige fiskeriauktioner udbyde den fisk til salg, som de får anmeldt, og den skal udbydes med de kvaliteter, som den anmeldes med – herunder om den er fanget og landet som Naturskånsom.

 

Hvad er proceduren for opkøb og salg?

Naturskånsom fisk skal være mærket af fiskeren, når den landes, (jf. § 5 stk. 3 i bekendtgørelse for mærkningsordningen) Mærkningen vil så følge fisken ind på samlecentral eller auktion.

Auktionen skal udbyde fisken til salg som naturskånsom, når fiskeren anmelder den som sådan (jf. regler for offentlige auktioner).

For at der ikke skal opstå tvivl om hvilken fisk, der er fanget som naturskånsom og retmæssigt kan sælges som sådan, skal fisken være mærket på kasseniveau.

Opkøbere (herunder restauranter og detailhandel), som ønsker at sælge fisken videre som naturskånsomt, skal være registreret til dette hos Fødevarestyrelsen. De har ligeledes pligt til at have et egenkontrolprogram, der sikrer, at fisken opbevares adskilt fra anden fisk (jf. § 3 i bekendtgørelse for mærkningsordningen) Denne regel træder først i kraft 1. jan 2021.

 

Skal man mærke partiet eller hver enkelt kasse med ordningens logo?

Fisken skal mærkes, så der ikke kan opstå tvivl om, hvilken fisk, der er fanget og sælges under mærket. For at sikre at kasser med naturskånsom fisk også kan identificeres, hvis kasserne bliver stablet sammen med anden fisk, eller fx i tilfælde hvor partiet deles, skal fisken mærkes på kasse-niveau. Fisken skal være mærket ved landing. (jf. § 5 stk. 3 i bekendtgørelsen)

 

Salg over kaj og stalddørssalg

Hvis man ønsker at sælge naturskånsom fisk ved salg direkte fra fartøjet, skal man følge reglerne for salg over kaj, mærke fisken med naturskånsom logo og være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg.

Hvis man ønsker at sælge fisken fra en bod på kajen, skal man også følge de almindelige regler, og være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg. Fisken skal være mærket med Naturskånsom logoet, og man skal have indhentet bevilling til førstegangsomsætning af fisk hos Fiskeristyrelsen. Læs mere og find ansøgningsskema her

 

Hvor får man mærker, til at mærke fisken med?

Mærkerne kan fås ved henvendelse til fiskeriorganisationerne.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...