Udledning fra RGS Nordic til Agersø Sund udgør væsentlig miljøbelastning

Ny rapport belyser udledningen af spildevand ved Stigsnæs

Tidligere på året afdækkede Weekendavisen og forskellige andre af landets medier, at virksomheden RGS Nordic udleder spildevand i Agersø Sund.

Virksomheden ligger i Stigsnæs ved Skælskør og importerer spildevand fra blandt andet Norge, og flere lokale kræfter har i årevis påpeget, at spildevandet til trods for rensning er til stor skade for miljøet og blandt andet påvirker fiskedød. Sagen er så alvorlig, at Danmarks Fiskeriforening tidligere på året bestilte en rapport, der skal afdække problemet.

– For dansk fiskeri er det helt afgørende, at vi passer på vores havmiljø. Det har vi arbejdet på i årevis i fiskeriet, og vi er stadig i fuld gang. For et sundt havmiljø er en forudsætning for dansk fiskeri. Derfor er vi også nødt til at reagere, i sager som den her. Vi har derfor fået udarbejdet en rapport ved Aarhus Universitet, der skal afdække, hvad konsekvenserne af forureningen er, lyder det fra formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

Læs hele rapporten her. 

 

Gør indtryk på fisker Jan Rasmussen

Rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet og belyser udledningerne af forurenet industri spildevand fra rensningsanlægget hos RGS Nordic i Stigsnæs ved Skælskør. Rapportens hovedkonklusion er, at de tilgængelige måledata fra RGS’ egenkontrol afslører ”at de udledte koncentrationsniveauer og mængder udgør en risiko for at kunne forårsage kroniske og akutte toksiske effekter i økosystemet” og  ”at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø Sund”.

Rapporten gør et stort indtryk på fisker gennem tre generationer, Jan Rasmussen, der i årevis har forfulgt sagen og samtidig været vidne til at livet og fiskene er forsvundet fra Agersø Sund.

– Det gør mig rigtig ked af det, når jeg tænker på, hvad der er sket med Agersø Sund. Det er et stort tab for hele området, at der hverken er fisk i havet eller kuttere i havnen. Og den nye rapport beviser, hvad jeg har sagt i årevis. Forureningen fra RGS Nordic kan forgifte vandet i Agersø Sund. Jeg har svært ved at finde ord. Det er en skandale og miljøministeren, Folketinget og Slagelse Kommune bør straks gribe ind, udtaler Jan Rasmussen

 

Overrasker forsker

En række af målingerne viser overskridelser af ”gældende generelle miljøkvalitetskrav”, hvor grænseværdierne for udledning af tungmetaller, barium, polyaromatiske kulbrinter, bisphenol A og PFOS overskrides. Samlet betyder det, at havmiljøet ødelægges. Rapporten peger samtidig på, at de grænseværdier, der er fastsat i Slagelse Kommunes miljøgodkendelse af virksomheden fra 2008, er for høje og i strid med den nuværende miljølovgivning. Ikke desto mindre administrerer Slagelse kommune stadig efter de gamle miljøkrav.

Det samlede billede, der tegnes af rapporten er, at 30 % af prøverne ligger over de grænseværdier, som blev fastsat i Slagelse Kommunes miljøgodkendelse fra 2008. Hele 80% af prøverne ligger over de gældende generelle miljøkvalitetskrav, der anvendes i dag, og som også burde være gældende i Slagelse Kommune. Det oplyser manden bag rapporten, Jakob Strand, der er seniorforsker ved Aarhus Universitet, Institut for Bioscience – Marin biodiversitet og eksperimentel økologi.

– Det overrasker mig, at Slagelse Kommune kan administrere efter en miljøgodkendelse, der slet ikke lever op til de grænseværdier, vi har fastsat for at beskytte vores havmiljø. Det kan have alvorlige effekter på det lokale havmiljø, og man har rigtig god grund til at kigge på udledningerne, siger forfatteren til rapporten, Jakob Strand.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...