Udmelding vedrørende reglerne om puljefiskeri og optagelse i pulje for 2021

Nyt fra fiskeristyrelsen vedrørende puljefiskeri

Ifølge puljebekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1446 af 01 /12/2016), er det en betingelse for optagelse i en pulje, at fartøjet har tilknyttet fangstrettigheder i form af fartøjskvoteandele (FKA), individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) eller fartøjstilladelsesandele (FTA).

Bestemmelsen indebærer, at der udelukkende kan optages fartøjer i en pulje, som har kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele tilknyttet fartøjet.

Det betyder samtidig, at fartøjer, der ønskes optaget i en pulje i puljeåret 2021, skal have tilknyttet kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele.

Der har tidligere været optaget fartøjer i puljer uden de nødvendige fangstrettigheder tilknyttet det pågældende fartøj.

Denne praksis er ikke hjelmet i Bekendtgørelse nr. 1446 af 01 /12/2016, jf. §5.

Det er alene ved ansøgningstidspunktet, at kravet om fangstrettigheder tjekkes.

For optagelse i en pulje i 2021, er der ansøgningsfrist den 15. december 2020.

Mere information om puljefiskeri kan findes via nedenstående link, hvor ansøgningsskemaet også kan findes. 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/krav-og-reguleringer/fiskeritilladelser/

Kilde: Fiskeristyrelsen

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...