Udmelding vedrørende reglerne om puljefiskeri og optagelse i pulje for 2021

Nyt fra fiskeristyrelsen vedrørende puljefiskeri
13 nov 2020

Ifølge puljebekendtgørelsens § 5 (BEK nr. 1446 af 01 /12/2016), er det en betingelse for optagelse i en pulje, at fartøjet har tilknyttet fangstrettigheder i form af fartøjskvoteandele (FKA), individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) eller fartøjstilladelsesandele (FTA).

Bestemmelsen indebærer, at der udelukkende kan optages fartøjer i en pulje, som har kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele tilknyttet fartøjet.

Det betyder samtidig, at fartøjer, der ønskes optaget i en pulje i puljeåret 2021, skal have tilknyttet kvoteandele eller fartøjstilladelsesandele.

Der har tidligere været optaget fartøjer i puljer uden de nødvendige fangstrettigheder tilknyttet det pågældende fartøj.

Denne praksis er ikke hjelmet i Bekendtgørelse nr. 1446 af 01 /12/2016, jf. §5.

Det er alene ved ansøgningstidspunktet, at kravet om fangstrettigheder tjekkes.

For optagelse i en pulje i 2021, er der ansøgningsfrist den 15. december 2020.

Mere information om puljefiskeri kan findes via nedenstående link, hvor ansøgningsskemaet også kan findes. 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/krav-og-reguleringer/fiskeritilladelser/

Kilde: Fiskeristyrelsen

Læs mere om:

Flere Nyheder