Dansk IT-virksomhed vinder udbud om kameraudstyr

Udbuddet om levering af kameraudstyr og software til elektronisk monitorering i Kattegat er nu afsluttet. Det danske firma, Anchor Lab, vandt

Fiskeristyrelsen har nu udpeget Anchor Lab som vinder af udbuddet om levering af kameraudstyr til det forestående projekt om elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat.

To firmaer bød på opgaven, men i sidste ende blev det Anchor Lab, der løb af med sejren på baggrund af en samlet vurdering ift. kvalitet og pris.

Der blev i udbuddet bl.a. lagt vægt på, at systemet skulle være robust ift. forskellige vejrforhold, opfylde høje krav til sikkerhed, beskyttelse af data og brugervenlighed. I bedømmelsen talte det positivt, hvis de forskellige budgivere kunne tilbyde gode løsninger ift. f.eks. ansigtsmaskering og opmåling af fisk.

Installationen af kameraudstyret på 11 fartøjer sker i løbet af de næste par måneder og vil efter planen blive gennemført inden udgangen af året.

De samlede udgifter til kameraudstyr og software udgør op til 7,7 mio. kr., når projektet er gennemført i sin helhed. Udgiften finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. 

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...