Dansk IT-virksomhed vinder udbud om kameraudstyr

Udbuddet om levering af kameraudstyr og software til elektronisk monitorering i Kattegat er nu afsluttet. Det danske firma, Anchor Lab, vandt
07 okt 2020

Fiskeristyrelsen har nu udpeget Anchor Lab som vinder af udbuddet om levering af kameraudstyr til det forestående projekt om elektronisk monitorering af fiskeriet i Kattegat.

To firmaer bød på opgaven, men i sidste ende blev det Anchor Lab, der løb af med sejren på baggrund af en samlet vurdering ift. kvalitet og pris.

Der blev i udbuddet bl.a. lagt vægt på, at systemet skulle være robust ift. forskellige vejrforhold, opfylde høje krav til sikkerhed, beskyttelse af data og brugervenlighed. I bedømmelsen talte det positivt, hvis de forskellige budgivere kunne tilbyde gode løsninger ift. f.eks. ansigtsmaskering og opmåling af fisk.

Installationen af kameraudstyret på 11 fartøjer sker i løbet af de næste par måneder og vil efter planen blive gennemført inden udgangen af året.

De samlede udgifter til kameraudstyr og software udgør op til 7,7 mio. kr., når projektet er gennemført i sin helhed. Udgiften finansieres af tilskudsmidler fra Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond. 

Fakta om udstyret

Aftalen med Anchor Lab indeholder levering af

  • kameraer
  • sensorer
  • hardware
  • licenser til anvendelse af analysesoftware

Installationen af kameraer vil blive foretaget af lokale installatører.

Kun sensordata (oplysninger om fartøjets position, fart, kurs, redskabets aktivitet) overføres til Fiskeristyrelsen via leverandøren. Dette sker automatisk en gang i døgnet.

Videooptagelser overføres direkte til Fiskeristyrelsen på anmodning, og disse data overleveres derfor ikke til leverandøren (Anchor Lab). Alle data (sensor- og videodata) krypteres, både når de transmitteres og lagres ombord på fartøjet.

Systemet giver mulighed for at maskere ansigter direkte ved optagelsen, og ved installationen vil der blive lagt vægt på, at fiskernes sikres mest mulig anonymitet, når kameraerne skal placeres på fartøjerne.

Læs mere om:

Flere Nyheder