Fiskeristyrelsen åbner for ansøgninger til ny mærkningsordning

Fiskere, som vil bruge det nye mærke NaturSkånsom, kan nu ansøge om at være med

Fra 15. oktober kan der ansøges om licens hos Fiskeristyrelsen til at få mærket NaturSkånsom på sine fisk.

Det er en mærkningsordning, hvor fiskeren kan sælge fisk fanget under udvalgte bæredygtige og skånsomme fangst-kriterier med et nyt statskontrolleret mærke.

Mærket skal anvendes i markedsføring til forbrugerne.

 

Hvem kan være med?

For at fiske og omsætte fisk under ordningen skal man være erhvervsfisker og fiske med et fartøj på maksimalt 17 meter. Der må kun fiskes med de redskaber, der er defineret som skånsomme i Reguleringsbekendtgørelsen nr. 1249, bilag 15, og 80 procent af fangstrejserne indenfor et kalenderår skal være under 48 timer.

Mærket må kun anvendes på fiskearter, der forvaltes i overensstemmelse med de principper om bæredygtig udnyttelse af bestandene, som bekendtgørelsen bag ordningen fastsætter.

På Fiskeristyrelsens hjemmeside ligger der en vejledning for ordningen, hvor man kan læse mere om reglerne. Herunder hvilke arter det er, som man kan fiske og mærke med det nye mærke, hvilke redskaber der må anvendes.

Der er også krav om, at mærkningsordningen repræsenterer fisk af god kvalitet, og fartøjsførere, der fisker på ordningen, skal have gennemført et to-dags AMU-kursus, hvor der undervises i at rense og ise korrekt, så fisken kan bevare sin friskhed bedst muligt.

 

Send ansøgning

Ønsker man at ansøge om at mærke fisk under ordningen, skal man indsende et skema, som ligger på styrelsens hjemmeside. På skemaet skal angives hvilket fartøj og hvilke fartøjsførere, der vil indgå i fiskeriet, og kursusbevis for fartøjsfører skal medsendes.

Hvis Fiskeristyrelsen kan godkende ansøgningen, udsteder styrelsen en licens 901 til det pågældende fartøj, og ansøgninger, der er modtaget og sagsbehandlet før den 31. oktober, vil få en licens 901 gældende fra den 2. november 2020, hvor ordningen åbner.

Samtidig vil der fra styrelsen fysisk blive tilsendt mærkesedler til fiskekasserne til den enkelte ansøger.

Efter den 31. oktober 2020 vil Fiskeristyrelsen behandle indkomne ansøgninger løbende.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...