Forhøjelse af rationerne for visse MAF-fiskerier

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for visse MAF-fiskerier

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6-meddelelse om forhøjelse af MAF-rationerne for visse MAF-fiskerier:

Torsk i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 4.600 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 9.200 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 14.450 kg

Torsk i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 3.150 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 6.300 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 9.450 kg

Tunge i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 450 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 900 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 1.350 kg

Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal: 

 • Fartøjer under 6 meter: 1.400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 2.850 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 4.250 kg

Rødspætte i Nordsøen

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 3.500 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 7.000 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 10.500 kg

Rødspætte i Skagerrak

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 1.400 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 2.800 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 4.200 kg

Rødspætte i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder rødspætte pr. kvartal:

 • Fartøjer under 6 meter: 6.900 kg
 • Fartøjer på 6 meter og under 9 meter: 13.850 kg
 • Fartøjer på 9 meter og derover: 20.750 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. oktober 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles