Muslingefiskeriet i Flensborg Fjord kan fortsætte

Fiskeriministeren vil ikke forbyde muslingefiskeri i Flensborg Fjord, som to borgmestre opfordrer til

Iltsvind i Flensborg Fjord fik i sommer borgmestrene i Aabenraa og Sønderborg kommuner til at skrive til miljøminister Lea Wermelin samt fiskeriminister Mogens Jensen, hvor de opfordrede ministrene til at forbyde muslingefiskeri i fjorden.

Nu har fiskeriminister Mogens Jensen svaret på henvendelsen, skriver Jydske-Vestkysten.

– Udfordringen med iltsvind er desværre ikke enestående for Flensborg Fjord, men findes i store dele af de indre danske farvande – også i områder, hvor der ikke fiskes muslinger. Effekten af muslingefiskeri på forekomsten af iltsvind i indre danske farvande vurderes af DTU Aqua at være marginal sammenlignet med effekten af tilførsel af næringsstoffer fra land. Derfor vurderes det ikke, at der er biologisk grundlag for at lukke for muslinge-fiskeriet i Flensborg Fjord”, lyder fiskeriministerens svar ifølge Jydske-Vestkysten.

Han nævner desuden i svaret til borgmestrene, at det danske muslingefiskeri er tæt reguleret og effektivt kontrolleret, så det sikres, at fiskeriet finder sted inden for de fastlagte rammer og med respekt for de relevante økosystemkomponenter.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...