Signalkrebs spreder sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

På trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra Alling Å, er bestanden vokset

DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri.

Men på trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra åen, er bestanden vokset. Det skriver www.fiskepleje.dk

I 2008 blev bestanden af signalkrebs i Alling Å kortlagt af DTU Aqua. Ti år senere blev undersøgelsen gentaget. Igennem de ti år blev bestanden forsøgt bekæmpet, primært med fiskeri med krebseruser udført af frivillige. I alt er der gennem årene 2009-2018 fjernet 415.000 stk. signalkrebs fra Alling Å, men alligevel ser det ud til at bestanden er vokset. 

Eksempelvis fandt DTU Aqua signalkrebs på 9 km af hovedløbet i 2008, hvor der i 2018 blev fundet signalkrebs på 34 km. Samtidig steg tætheden af signalkrebs, målt som fangst pr. ruse pr. nat, fra 0,94 i 2008 til 5,32 signalkrebs pr. ruse i 2018. Hvis man kun ser på ruser med fangst er der næsten sket en fordobling af tætheden mellem 2008 og 2018.

Gennemsnitsstørrelsen på signalkrebs i fangsten faldt lidt i perioden, et tegn på et højt fisketryk. Men selv et meget højt fisketryk, i 2018 blev der fx fanget 111.377 stk signalkrebs, kan altså ikke ”få skovlen under” sådan en bestand.

DTU Aqua konkluderer derfor, at bekæmpelsesfiskeri ikke er vejen frem i kampen mod denne stærkt invasive art.