Seneste om DTU Aqua

Naturmødet: Rundvisning på DANA 20 maj 2022

Lørdag d. 21. maj er der mulighed for studievejledning samt rundtur på forskningsskibet DANA...

Deltag i forsøgsfiskeri i Østersøen 07 apr 2022

Der er nu mulighed for at deltage i forsøgsfiskeri i vestlige Østersø

Forekomsten af spøgelsesnet nu kortlagt 29 mar 2022

Overordnet vurderes spøgelsesnet ikke at være et stort problem i danske farvande

Klimaforandringer og dårligt havmiljø er de største trusler mod fiskeriet 23 mar 2022

Udledning af næringsstoffer, iltsvind og temperaturstigninger er fiskenes og fiskernes størs...

DTU Aqua: Der er ikke store geografiske ændringer af kamerafartøjers fiskeri 23 mar 2022

Et notat fra DTU Aqua siger, at det ikke kan konkluderes, at kamerafartøjer ændrer fiskerimø...

Skarven tømmer åen for fisk 21 mar 2022

Der burde være tusindvis af stallinger i Råsted Lilleå, men pga. skarven er der ingen tilbage
Indlæs flere