Søg nu om fiskeri af fladfisk i Tyskland

Der åbent fra ansøgninger frem til 11. november

Vil du gerne fange fladfisk i tysk farvand, så er det nu!

Dansk indregistrerede fiskerfartøjer kan nemlig søge om adgang til erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk i tysk farvand i Østersøen. Ansøgningen skal være modtaget af Fiskeristyrelsen senest 11. november 2020.

Der er muligt, fordi der er indgået aftale med Tyskland om adgang for erhvervsmæssigt fiskeri af anden fladfisk end rødspætte foretaget af dansk indregistrerede fiskerfartøjer i tysk farvand i Østersøen i ICES område 22 og 24 i en afstand af 3-12 sømil til den tyske basislinje.

Læs den fulde tekst i Bekendtgørelse om regulering af erhvervsmæssigt fiskeri efter fladfisk

 

Hvem kan søge?

Fiskere med følgende fartøjer indregistreret i fartøjsregistret kan søge:

  • Fartøjer med en længde overalt på under 12 meter og med en motorkraft på 221 kW eller derunder
  • Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft på 221 kW eller derunder
  • Fartøjer med en længde overalt på 12 meter eller derover og med en motorkraft over 221 kW, der ifølge fartøjets elektroniske logbog har afsluttet mindst 1 fangstoperation med bundtrawl, snurrevod, kroge eller garn i tysk farvand i Østersøen i 2019, jf. dog § 27, stk. 1, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet.

Bemærk, at der i forbindelse med tilladelsen er en lukkeperiode for fiskeri efter pighvar i et område i tysk farvand i Østersøen fra d. 1. juni til og med d. 31 juli, samt at tilladelserne bortfalder såfremt et fartøj med en motor på 221kW eller derunder efter ansøgningstidspunktet får udskiftet eller ændret motoren til en motor med en motorkraft på over 221 kW.

 

Send ansøgning

Efter ansøgningsfristen vil ansøgningerne blive behandlet af Fiskeristyrelsen. Såfremt der er flere ansøgere, end der kan gives tilladelse til, vil tilladelserne blive fordelt ved lodtrækning. Tilladelserne vil gælde for et år.

Ansøgning om tilladelse, jf. § 2, kan sendes på e-mail til Fiskeristyrelsen på licensadm@fiskeristyrelsen.dk

Det maksimale antal tilladelser er hhv. 24 for gruppe 1) og 35 for gruppe 2). Alle ansøgere vil hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb få besked om, hvorvidt, de har fået tilsagn eller afslag på deres ansøgning.

Link til ansøgningsskema

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg for at få ministeren...

Miljøminister i skudlinjen: Politikere kræver svar på Cheminova-forurening

Flere medlemmer af Folketinget har indkaldt miljøminister Magnus Heunicke til åbent samråd tirsdag 28. maj...