Storpolitik rammer fiskere og fiskefabrik

Det går ud over danske fiskere og Sæby Fiskeindustri, når andre nationer fisker mere makrel end aftalt

De danske makrelfiskere og Sæby Fiskeindustri er blevet de store tabere i den storpolitiske kamp om den nordatlantiske makrel.

De historiske makrelnationer i Nordatlanten, EU, Færøerne og Norge, har indgået aftale om kvoter, der sikrer bæredygtigt fiskeri og dermed er MSC-godkendt.

Men global opvarmning får makrellen til at søge nordligere end før. Dermed er Islandske, grønlandske og russiske fiskere begyndt at fiske makrel i stor stil. Det resulterer i, at der fiskes langt mere på makrelbestanden end forudsat i aftalen mellem EU, Færøerne og Norge, der ellers havde afsat en kvote til Island, Grønland og Rusland. 

Derfor har MSC – Marine Stewardship Council – fjernet MSC-mærket på makrel fra Nordatlanten, hvilket går ud over blandt andet danske makrelfiskere samt Sæby Fiskeindustris muligheder på eksportmarkederne, skriver Børsen.

– På markedet er der en stærkere præference for bæredygtige fiskeprodukter, og når certificeringen bortfalder, risikerer vi, at varerne må vige, og andre lignende varer tager over, siger Poul Melgaard Jensen, direktør i Danish Seafood Association.

Grønland, Island og Rusland ser stort på den kvote, de blev tildelt i EU, Færøerne og Norges fiskeriaftale fra 2014. Eksempelvis har Grønland tildelt sig selv en kvote i 2020 på ca. 70.000 ton makrel – tre gange den danske kvote.

– Danske, norske og europæiske fiskere respekterer kvoter og lovgivning forankret i internationale aftaler. Men Grønland, Island og Rusland fisker så meget på bestanden, at fiskeriet ikke længere vurderes som bæredygtigt af MSC. EU kan rette sanktioner mod Grønland og Island, men har intet foretaget sig. Den tøven må høre op, hvis vi skal sikre bæredygtigt fiskeri i fremtiden, siger Esben Sverdrup Jensen, direktør for DPPO.