Uddelinger af restmængder fra Fiskefonden

Fiskeristyrelsen orienterer om uddeling af ikke-disponerede mængder fra 3. rate af kystfiskeritillægget

 

Efter en kort høringsperiode har Fiskeristyrelsen, med fuld opbakning fra Danmarks Fiskeriforening, uddelt følgende mængder fra Fiskefonden den 15. oktober.

 

Det drejer sig om ikke-disponerede mængder fra 3. rate af kystfiskertillægget.

Fiskeristyrelsen har udsendt tilladelser til de berørte fartøjsejere.