– Vi mister intet ved at samarbejde

Gregers Jacobsen er en af dem, der frivilligt tager kamera ombord

Gregers Jacobsen har gennem lang tid deltaget aktivt i det politiske arbejde for at forhindre tvunget kameraovervågning i fiskeriet. Alligevel er han også blandt de fiskere, der har meldt sig frivilligt til at få installeret kameraovervågning ombord på sit fartøj – det virker måske umiddelbart mærkeligt. Hvad blev der af principperne?

Men for Gregers Jacobsen, er det på ingen måde en kovending:  

– Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg opfatter denne forståelsesaftale, som et rigtigt godt politisk håndværk fra Danmarks Fiskeriforenings side. Og jeg håber virkelig, at det øvrige fiskerierhverv vil bakke op om det her. For det er i alles interesse, at vi kommer væk fra den løsning, hvor fiskerne bliver påtvunget et kamera. Det er nemt at have en holdning om, at nu skal vi tage kampen, hvis ikke man har noget i klemme. Men man skal ikke være blind for, hvilke omkostninger det har på det menneskelige plan, når man med magt bliver tvunget til at deltage i noget, uden at man selv har nogen form for medbestemmelse på forløbet. 

 

Dokumentation før retssag

Gennem den seneste tid er det ellers blevet debatteret og påpeget, at man burde nægte kamera og føre en retssag.

Ifølge Gregers Jacobsen kan det bestemt blive nødvendigt med en retssag, hvis politikerne fortsat vil have kamera på hele Kattegat-flåden, men han påpeger, at en retssag lige nu og her ville have sat de 14, der blev tvunget ind i projektet i en svær situation. En retssag vil ikke have haft opsættende virkning og kan vare flere år. Der er ingen garanti for, at man ville vinde – og mens retssagen kørte, ville de udvalgte fartøjer stadig skulle have installeret kamera mod deres vilje. 

– Det har vi ændret med denne aftale – og det ser jeg faktisk som en sejr for vores erhverv, siger Gregers Jacobsen, der håber, at det kommende forløb ikke alene kan bidrage med dokumentation for, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med kamera, men også at man får sat skub i arbejdet med at udvikle bedre og mere selektive redskaber. For bedre og mere selektive redskaber kan måske fjerne truslen om kamera i dansk fiskeri. 

 

Det kræver mod at se på alternativer

– Det optimale udfald af denne aftale vil være, at vi kunne dokumentere, at kameraovervågning ikke redder torsken i Kattegat. Jeg tror, at det, vi allesammen håber på, er, at man kan gøre sig nogle erfaringer, der på sigt kan bruges til, at vi finder nogle løsninger, der vil opfattes som knap så krænkende for den enkelte fisker. Man skal ikke være blind for, at det altid koster noget at tage ansvar. Den nemme løsning er at nægte at samarbejde, indtil man får sin vilje, men det opnår man sjældent noget ved. At turde se på alternativerne og være med til at finde løsninger, det kræver derimod mod, og det synes jeg, at vi har vist ved at indgå denne aftale, siger Gregers Jacobsen, som håber og tror, at befolkningen stadig vil bakke op om fiskeriet:  

– Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan vores erhverv kan miste sympati hos befolkningen, ved, at vi involverer os, tør udfordre os selv til at se andre veje og er åbne for at skabe løsninger i samarbejde med forskere og myndigheder. Hvordan skulle det kunne resultere i at befolkningen mister sympati for vores sag?

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...