Corona-regler for Vestkysten og Havørnen

Du kan trygt tage kontrollen ombord. De tager deres corona-forholdsregler

Coronavirus er her stadig. Derfor er det vigtigt at tage sine forholdsregler; også til søs – og ved kontrolbesøg. For Fiskerikontrollen er stadig at finde på havet, og banker de på styrehusets dør, så tager de selvfølgelig deres forholdsregler for at undgå smittespredning. 

Fiskeristyrelsen udfører sø- og landingskontroller i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Det skriver Fiskeristyrelsen på deres hjemmeside

Ved sø- og landingskontrol med Vestkysten og Havørnen gælder følgende:

Generelle retningslinjer
Ingen medarbejdere møder ind på arbejde, hvis de føler sig syge/utilpasse.

Forberedelse af kontrol
Generelt laves der en individuel vurdering ved hver bording/landing, i forhold til om det er sikkert at gå ombord. Her tages fartøjernes udformning og størrelse og andre væsentlige i betragtning. Vi forklarer, hvordan kontrollen foregår, så der tages hensyn til afstandskrav. Der spørges ind til om fartøjet, der skal kontrolles, har en særskilt Covid-19 procedure, som vi skal være opmærksomme på.

Bording
Hænderne afsprittes som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning . Herefter afsprittes løbende efter behov. Der tillades adgang til styrehus, hvis både kontrollør og fisker anvender mundbind og afstandskrav på 1 meter kan overholdes. Kontrolskibets personale medbringer mundbind, som fiskeren kan anvende. Hvis fiskeren ikke vil anvende mundbind går vi ikke i styrehuset. Der tillades adgang til shelterdæk, så længe der kan holdes en afstand til andre personer på mindst 2 meter. Der tillades adgang til lastrum, hvis kontrolløren har adgang til lastrummet alene. Der skal anvendes visir eller mundbind, hvis der udføres LH/HG/RTC. På dæk kan vi varetage alle nødvendige kontrolopgaver, så længe at der kan holdes en afstand til andre personer på 1 meter.

Landingskontrol
Hænderne afsprittes som minimum før og efter opstart af en kontrolforretning. Herefter afsprittes løbende efter behov. Losning af fisk kontrolleres på behørig afstand minimum 1 meter fra fisker/lastoptager/truckchauffør.

Rekreativ kontrol
Kontrol af fisketegn foregår digitalt via fiskerens cpr.nr. og vores rekreative app.

Værnemidler
Hvis det vurderes nødvendigt, kan der anvendes værnemidler ud over det, vi normalt har på: Briller – ansigtsskærm – tynde handsker under arbejdshandsker.

Smittetrykket ved udenlandske kontroller
Smittetrykket er forskelligt nationsmæssigt, hvilket også er en parameter for, om der skal foretages kontrol eller ej. Vi følger Udenrigsministeriets rejsevejledninger i forhold til vurderingen af, om der skal udøves kontrol med de enkelte landes fartøjer.