Karstensens Skibsværft skal bygge ny “Astrid”

Familien Johansson fra Rederiet Astrid Fiskeri A/S og Karstensens Skibsværft har indgået kontrakt om nybygning

Familien Johansson fra Rederiet Astrid Fiskeri A/S og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om bygning af en ny 91,80 m Pelagisk Snurper / Trawler.

Det nye projekt er resultatet af et langt og intenst samarbejde mellem Rederi og Værft.

Bag Rederiet står den velkendte fisker-familie Johansson fra Rörö, Sverige samt Mogens Ørts Jensen. Familien Johansson består af 3 generation, hvoraf senior, Leif Johansson på 85 år, fortsat er aktiv. Næste generation, Börje og Tomas Johansson har drevet i mange år som skippere på hhv Astrid Marie og Astrid.

Den foreløbig yngste generation er Daniel- og brødrene Kristian og Johannes Johansson. Denne generation vil stå for den daglige drift af det nye fartøj.

 

Astrid erstatter Astrid

Rederiets nuværende ”Astrid” har kvoter for pelagisk konsum- og industrifiskeri, primært sild, makrel og blåhvilling. Det nye fartøj skal drives efter samme principper.

Nuværende ”Astrid”, som blev leveret af Karstensens Skibsværft i 2014 er solgt, og skal overtages af det norske rederi ”Herøyfjord” i April 2021.

Familien Johansson udtrykker tilfredshed over at få mulighed for at bygge endnu et nyt skib i tæt samarbejde med Karstensens Skibsværft. Hele Rederiet glæder sig over aftalen, og til at komme i gang med byggeriet.

I øjeblikket har Karstensens Skibsværft ”Astrid-Marie” under bygning til Rederiets svenske afdeling, og Værftet er ydmyge og glade for den loyalitet og tillid som Familien Johansson udviser ved at kontrahere endnu en nybygning.

Det er en stor glæde for Værftet at få lov til at arbejde sammen med dette fremsynede og innovative Rederi, som har været et af de absolut førende i Danmark og Sverige igennem mange år.

 

Tæt samarbejde og gennemtænkte løsninger

Rederi og Værft har arbejdet intensivt sammen gennem de seneste par år, for at skabe et koncept som af rederiet, er vurderet som både økonomisk og ikke mindst teknisk særdeles attraktivt. Der har været stor fokus på skibets driftsmønster, med lange sejladser. Størrelsen på skibet er nødvendiggjort af Rederiets krav om fleksibilitet ift fremtidige fiskemuligheder. Det vurderes som en overvejende sandsynlighed, at fiskeriet vil udvikle sig, og blive på andre pladser end for nuværende.

Hele skibets koncept, og ikke bare fremdrivningsanlæg eller wincher, er nøje vurderet og beregnet på basis af Rederiets nøjagtige driftsprofil. Det er Rederiets erklærede mål, at udføre et bæredygtigt fiskeri med minimal NOX/CO2 udledning pr. kg. fanget fisk.

Dette har resulteret i en gennemtænkt og gennemberegnet kombination af nye løsninger og velprøvede arrangementer, der til sammen giver det mest driftsøkonomiske og klimaoptimerede projekt.

Som del af fremdrivningsanlægget er propelleranlægget optimeret for driftsmønstret, hvor størstedelen (omkring 80%) af tiden er fri-sejlads, med en stor, enkelt propeller.

Nye ”Astrid” vil blive udrustet med elektriske wincher og elektrisk fiskepumpe.

Design, indretning og arrangementer er blevet til i et meget nært samarbejde mellem Rederi og Værft. Rederiet har været optaget af innovative og optimerede løsninger, delvis baseret på de senere års meget positive drift på nuværende ”Astrid”.

Der er lagt speciel megen vægt på at optimere arbejdsforhold, sikkerhed og komfort for besætningen.

I lighed med de øvrige 15 nybygninger som Værftet har under bygning til redere i Irland, Island, Norge, Sverige og Danmark, er også nye ”Astrid” af eget design.

Med hensyn til valg af leverandører og komponenter, da skal en række af disse endelig udvælges i kommende uger. Her vil der også fra Rederiets side være fokus på bæredygtighed, kvalitet, innovation og driftsikkerhed.

Skroget til den nye ”Astrid” skal bygges hos Karstensen Shipyard Poland, og det færdige skib skal leveres i Maj 2022.

Kontrakten er blandt de mest værdifulde indgået af Karstensens Skibsværft på noget fiskefartøj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...