Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Bilag 6 meddelelse vedr. midlertidig lukning af et område i Skagerrak
01 sep 2020

I perioden fra og med onsdag den 2. september 2020 til og med tirsdag den 22. september 2020 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

  1. 57*39’7N og 008*50’0Ø
  2. 57*29’0N og 008*24’5Ø
  3. 57*27’0N og 008*27’3Ø
  4. 57*37’1N og 008*53’7Ø

Uanset forbuddet er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

  • flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel
  • tejner
  • kammuslineskraber
  • hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er, at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Link til kort

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 2. september 2020.

Læs mere om:

Flere Nyheder