Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i område 22-24

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om nedsættelse af MAF-rationen for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 meddelelse nedsættelse af MAF-rationen for torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne:

Torsk i underområde 22-24 i Østersøen og Bælterne

Fra den 1. oktober 2020 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter 125 kg
Fartøjer på 6 meter og under 9 meter 350 kg
Fartøjer på 9 meter og derover 575 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1249 af 24. august 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 30. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...