Opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende Bilag 6 meddelelse om opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat

Fiskeristyrelsen har udsendt følgende bilag 6 om opfiskning af den til rationsfiskeri afsatte mængde af sperling i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat:

Idet den afsatte mængde af sperling til rationsfiskeri i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat er opfisket, indføres der forbud mod fiskeri sperling på rationsvilkår på licensliste nr. 1242 i Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat med virkning fra og med torsdag den 24. september 2020.

Forbud mod at medbringe og lande sperling fra fiskeri på rationsvilkår fra Nordsøen (EF-farvande), Skagerrak og Kattegat træder i kraft med virkning fra og med lørdag den 26. september 2020.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 23. september 2020 og er gældende til og med 31. december 2020 med mindre andet meddeles.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes