Revision af reguleringsbekendtgørelsen tager – igen – ikke hensyn til fiskeriet

Ændringer i reguleringsbekendtgørelsen er desværre dårligt nyt – skuffende og endnu et eksempel på, at der tages mindre hensyn til erhvervets synspunkter

1. september trådte en revideret reguleringsbekendtgørelse i kraft. Her gemmer sig ændringer til redskabskrav, fartøjsudskiftning mm., og desværre skuffer de og myndighederne fiskerne.

– Jeg synes, vi mangler imødekommenhed fra myndighederne, og det er ærgerligt. Der er absolut plads til forbedring, siger Ole Lundberg Larsen, underdirektør for Fiskeri og bæredygtighed i Danmarks Fiskeriforening.

Det gælder både i forhold til den aktuelle reguleringsbekendtgørelse, men også generelt når fiskerne kommer med inputs til love og regler. Når myndighederne sender forslag i høring, svarer Danmarks Fiskeriforening altid seriøst på dem. De kommer med erhvervets synspunkter og hjælper også myndighederne til at finde de bedste løsninger.

– Desværre tages der mindre hensyn til erhvervets inputs. Revisionen af reguleringsbekendtgørelsen er et godt eksempel på dette. Her har vi forsøgt at få gennemført mindre justeringer af de redskaber, som nu bliver påbudt i Kattegat. Vi har inddraget både vodbindere, DTU Aqua og også Miljø- og Fødevareministeriet. Desværre er bestræbelserne ikke lykkes. Det kan jo ske, men desværre synes vi, at et stadigt stigende omfang, at høringerne ”er afgjort på forhånd”. Og hvorfor så overhovedet udsende høring, spørger Ole Lundberg Larsen.

Hvis ikke lovforslagene kan ændres, er der jo ingen grund til, at fiskerierhvervet bruger tid på at udarbejde høringssvar.

At det er tilfældet, er tydeligt, hvis man ser på høringsnotet om redskaber i Kattegat, hvor myndighederne blot svarer følgende på Danmarks Fiskeriforenings forslag. Der lader ikke til, at der overhovedet var noget at rafle om…

Miljø – og Fødevareministeriet bemærker hertil, at der ikke inden for TAC/kvoteforordningens bestemmelser er mulighed for at tillade andre redskaber for fartøjer, der ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering end dem der er beskrevet forordningen. Der er ikke i forordningen mulighed for at tillade yderligere redskaber, som efter en vurdering af selektiviteten kan godkendes af myndighederne. Forslaget kan derfor ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

– En fortolkning af EU-forordningen, som Danmarks Fiskeriforening i øvrigt ikke deler, slutter Ole Lundberg Larsen.

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes

Eksperter anbefaler at afskaffe særligt fradrag for erhvervsfiskere

Ekspertgruppe anbefaler i en ny rapport, at fradrag ved påbegyndte havdage for erhvervsfiskere bør afskaffes