Revision af reguleringsbekendtgørelsen tager – igen – ikke hensyn til fiskeriet

Ændringer i reguleringsbekendtgørelsen er desværre dårligt nyt – skuffende og endnu et eksempel på, at der tages mindre hensyn til erhvervets synsp...
af Line Dalgaard Jensen
04 sep 2020

1. september trådte en revideret reguleringsbekendtgørelse i kraft. Her gemmer sig ændringer til redskabskrav, fartøjsudskiftning mm., og desværre skuffer de og myndighederne fiskerne.

- Jeg synes, vi mangler imødekommenhed fra myndighederne, og det er ærgerligt. Der er absolut plads til forbedring, siger Ole Lundberg Larsen, underdirektør for Fiskeri og bæredygtighed i Danmarks Fiskeriforening.

Det gælder både i forhold til den aktuelle reguleringsbekendtgørelse, men også generelt når fiskerne kommer med inputs til love og regler. Når myndighederne sender forslag i høring, svarer Danmarks Fiskeriforening altid seriøst på dem. De kommer med erhvervets synspunkter og hjælper også myndighederne til at finde de bedste løsninger.

- Desværre tages der mindre hensyn til erhvervets inputs. Revisionen af reguleringsbekendtgørelsen er et godt eksempel på dette. Her har vi forsøgt at få gennemført mindre justeringer af de redskaber, som nu bliver påbudt i Kattegat. Vi har inddraget både vodbindere, DTU Aqua og også Miljø- og Fødevareministeriet. Desværre er bestræbelserne ikke lykkes. Det kan jo ske, men desværre synes vi, at et stadigt stigende omfang, at høringerne ”er afgjort på forhånd”. Og hvorfor så overhovedet udsende høring, spørger Ole Lundberg Larsen.

Hvis ikke lovforslagene kan ændres, er der jo ingen grund til, at fiskerierhvervet bruger tid på at udarbejde høringssvar.

At det er tilfældet, er tydeligt, hvis man ser på høringsnotet om redskaber i Kattegat, hvor myndighederne blot svarer følgende på Danmarks Fiskeriforenings forslag. Der lader ikke til, at der overhovedet var noget at rafle om…

Miljø – og Fødevareministeriet bemærker hertil, at der ikke inden for TAC/kvoteforordningens bestemmelser er mulighed for at tillade andre redskaber for fartøjer, der ikke deltager i projektet med elektronisk monitorering end dem der er beskrevet forordningen. Der er ikke i forordningen mulighed for at tillade yderligere redskaber, som efter en vurdering af selektiviteten kan godkendes af myndighederne. Forslaget kan derfor ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

- En fortolkning af EU-forordningen, som Danmarks Fiskeriforening i øvrigt ikke deler, slutter Ole Lundberg Larsen.

Vær opmærksom på disse ændringer…

 -Nye redskabsbestemmelser i Kattegat

Der indføres nye redskabsbestemmelser i Kattegat. Kravene indføres i sammenhæng med kameraforsøget i Kattegat og indebærer en skærpelse af de nuværende bestemmelser for de fartøjer, der ikke deltager i kameraforsøget.

Danmarks Fiskeriforening forsøgte til det sidste at få gennemført en justering af kravene; primært for at få fjernet den krævede rist i redskabet med SELTRA-panel med en maskestørrelse på 300mm kombineret med skræmmekugler. Danmarks Fiskerforening anbefalede også, at man åbnede for andre redskaber, som DTU anbefaler kan anvendes uden, at det kræver ny bekendtgørelse. Begge forslag blev afvist med en bemærkning om, at der ikke inden for TAC/Kvoteforordningens bestemmelser er muligt at tillade andre redskaber for fartøjer, der ikke deltager i projektet med elektronisk monitering, end dem der er beskrevet i forordningen.

Derudover mener myndighederne ikke, at der er belæg i EU-reglerne for undtagelsen fra redskabskravene om paneler for fartøjer under 10m, som hidtil har været gældende. Danmarks Fiskeriforening stiller spørgsmålstegn ved denne opfattelse. Det er helt urimeligt fra den ene dag til den anden at ændre på undtagelser, der har været gældende i mange år – uden at der er sket ændringer i relevante EU-bestemmelser. Hvem finder på, at der pludselig ikke længere er belæg i EU-bestemmelserne?

 

Fartøjsudskiftning

Der sker også en skærpelse i muligheden for overførsel af aktivitetskrav i forbindelse med fartøjsudskiftninger. Det nye krav er, at fartøjsudskiftningen er gennemført i forbindelse med overførsel af aktivitetskrav.

Danmarks Fiskeriforening mener, at der dermed vil være risiko for, at fartøjsejere kommer til at vente på Fiskeristyrelsens tilladelse, når de overfører aktivitetskrav. De frygter, at denne skærpelse alene vil øget ventetiden og ikke kommer til at gøre noget godt. I første omgang opfordrer Danmarks Fiskeriforening fiskere og rådgivere til at være opmærksomme på at få tilladelserne på plads, og håber, at det kan ske uden for meget besvær.

 

Andre forhold

Der er desuden en række mindre ændringer og justeringer, bl.a. for forud-anmeldelse. Der er indført en bagatelgrænse på 50 kg for fartøjer over 12 m og en generel bagatelgrænse på 300 kg for fartøjer, der fører logbog og som er under 12m.  Det er en forbedring, men Danmarks Fiskeriforening havde foreslået en generel bagatelgrænse på 300 kg for alle fartøjer.

Der sker desuden ændring i betingelserne for udleje i kystfiskerordningen, som gør det muligt at udleje ud af den lukkede kystfiskerordning, hvis fartøjer ikke modtager kystfiskertillæg, og der sker en justering af definitionen af havdage.

Flere Nyheder