Slam behøver ikke ende i Lillebælt

Alternativer til at dumpe slam fra Marina City ud i Lillebælt, hvilket bl.a. bekymrer fiskerne, skal nu undersøges

Fiskerne har sagt det igen og igen. Forurenet havneslam hører ikke hjemme i farvandene og har store konsekvenser for fisk og havmiljø.

Det gælder også i Lillebælt, hvor der den seneste tid er givet en række klaptilladelser. Baltic Pipe, uddybning af Vejle Havn er bare et par eksempler, og også byggeriet af Marina City i Kolding står til at smide slam i Lillebælt.

Men sådan behøver det ikke være. Der er nemlig alternative løsninger, som bl.a. er brugt i Hamborg Havn:

 Man presser vandet ud af bundfaldet, så det kan genanvendes til byggemateriale mm.. Den teknik kunne vi måske aflure dem, foreslår Benny Dall fra Enhedslisten, der sidder i byrådet i Kolding, i et interview til P4 Trekanten.

Ideen kommer også til at fremgå af en rapport om alternativer til dumpning. For der er mange gode ideer, som desværre ikke er noget frem til Christiansborg. Men det burde de.

– Når det handler om slam fra anlægsprojekter og slam fra havne skal vi finde andre metoder end at dumpe det ude på havbunden alle mulige steder, siger Karina Lorentzen til radioen:

– Nu beder vi ministeren om at sende os en fuldstændig liste over alle de rensningsteknologier, der kan bruges til det her.