Størstedelen af de danske fisk fanges bæredygtigt

Visse fiskebestande er i fremgang, men forurening og klimaforandringer er stadig en udfordring

Hesterejefiskere. Foto: MSC

Størstedelen af alle danske vildtfangede fisk er i dag MSC-certificerede, den internationalt sværeste standard at opnå.

– Fiskene bliver fanget på en måde, der ikke ødelægger den fantastiske natur, der er under havoverfladen, så der ikke overfiskes, og så andre fiskearter eller fugle og havpattedyr heller ikke skades af fiskeriet, forklarer Ole Schmidt landechef i MSC (Marine Stewardship Council).

Samtidig bliver fangsten sporet, så man kan garantere, at den fisk, man spiser, rent faktisk er fanget af en MSC-certificeret fisker. Det er resultatet af et årelangt samarbejde med Danmarks Fiskeriforening.

– Når man fanger f.eks. sild og brisling bæredygtigt, så gøres det ved enten at bruge et midtvandstrawl eller et not. Det er begge net, hvor midtvandstrawlet bruger et kegleformet net, som bliver trukket efter et fartøj efter lokalisering af fiskene med sonar. For at undgå bifangst har nettet specifikke maskestørrelser, tilpasset den art der fiskes efter. Notet er et net som fiskerne kaster ud omkring stimer af fisk, lokaliseret med sonar.,  fortæller biolog Henrik Lund fra Danmarks Fiskeriforening.

MSC er en global organisation, der certificerer fiskerier over hele verden efter en særlig standard, så forbrugerne kan vide, om de fisk, de køber, er fanget bæredygtigt. Faktisk er MSCs standard en inspirationskilde til FNs bæredygtighedsmål for fiskeri. I Danmark er langt størstedelen af de organiserede fiskere MSC-certificerede.

– De færreste tænker på, hvor rig en natur vi har under havet, med stenrev, tangskove og meget, meget mere. Det er grundlaget for, at vi overhovedet har en fiskebestand, og at vi kan spise de fisk, der lever i de danske farvande, understreger Ole Schmidt.

Her får du status på de forskellige farvande og fiskerier…:

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...