Stort potentiale i fiskeri efter læbefisk

Kender du læbefiskene? I Norge er de en populær fangst, og potentialet skal nu undersøges nærmere herhjemme

I et projekt fra Københavns Universitet støttet af den Europæiske Hav- og Fiskeri Fond, opstartes der et fiskeri efter de små, men talrige fisk, der under en samlet betegnelse kaldes for læbefisk.

Læbefisk tæller blandt andet savgylte, berggylte, blåstak og havkarusse, hvor havkarusse og savgylte er de mest almindelige i Danmark. Disse fisk fanges kystnært med tejner. Dagsfangsten har i de indledende forsøg vist sig at være mere end bare almindelig rentabel for fiskerne.

I Norge er fiskeriet efter læbefisk meget lukrativt, og der er ikke noget, der tyder på, at det ikke skulle være tilfældet i Danmark også. Efterspørgslen på læbefisk er stor, og umiddelbart er fiskene lette at fange i dansk farvand.

I Norge er det årlige regulerede salg på ca. 200 mio. kr. for læbefisk, men efterspørgslen er langt større end den samlede fangst i Norge. Fiskeriet efter læbefisk kan derfor være en mulighed for det danske kystfiskeri, der i disse år savner gode alternativer til det svingende fiskeri efter torsk og rødspætter.   

Allerede nu bliver der fisket 5 forskellige steder i Danmark for at vurdere mængden af egnede læbefisk og for at udvikle fangstredskaberne til det danske fiskeri. Flere fiskere fortæller, at de ser fiskeriet som et nyttigt og spændende tiltag, der i første omgang kan være et godt supplement til det eksisterende fiskeri.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...