Bilag 6: Forhøjelse af MAF-rationen for tunge i Nordsøen

Kvartalsrationen for fiskeri efter tunge i Nordsøen forhøjes for MAF-fartøjer

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse følgende:

Med virkning fra den 1. april 2021 og indtil videre er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder tunge pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter

     225 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter

     425 kg

Fartøjer på 9 meter og derover

     650 kg

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6, og træder i kraft den 26. april 2021 og er gældende til og med 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke kun var formanden, som endte med at forlade foreningen...

Stort fremmøde til generalforsamlingen i Bønnerup Fiskeriforening

Det var en generalforsamling udover det sædvanlige i Bønnerup Fiskeriforening i lørdags, da det ikke...