Lillebælt under pres: Svar fra miljøministeren

Miljøministeren har nu svaret de 16 bekymrede borgmestre omkring Lillebælt og på Fyn

I starten af marts råbte 16 borgmestre på Fyn og omkring Lillebælt vagt i gevær i forhold til fiskebestandene og havmiljøet i Lillebælt, som er under pres fra bl.a. iltsvind, nedgang i mængden af ålegræs, flere krabber og en stigning i antallet af sæler.

De 16 borgmestre sendte et opråb til miljøminister Lea Wermelin og fiskeriminister Rasmus Prehn, da de ønsker at vende udviklingen, før det er for sent.

Nu er miljøminister Lea Wermelin vendt tilbage med et svar til de 16 bekymrede borgmestre.

Hun deler bl.a. borgmestrenes bekymring for tilstanden i Lillebælt, og ministeren nævner i brevet, at udledningen af kvælstof er for højt – ikke kun i Lillebælt.

Lea Wermelin nævner desuden også handlingsplanen for fremtidens fiskeri i Østersøen, som fiskeriets organisationer er i gang med at udarbejde sammen med fiskeriministeren.

Desværre nævner hun ikke problematikken omkring sæler i Østersø-området – og altså også i Bælthavet – med et ord. Det kan godt undre lidt, da miljøministeren kender til problemet, efter hun har deltaget i et møde om problematikken i Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening. 

Til miljøministerens ros skal det nævnes, at hun opfordrer borgmestrene til at byde ind med forslag til, hvordan arbejdet med at få et bedre og sundere havmiljø i Lillebælt understøttes.

Slutteligt foreslår miljøministeren også et møde, hvor borgmestrene kan komme med forslag og overvejelser til konkrete indsatser i Lillebælt.