Ny aftale begrænser kystnært fiskeri med bomtrawlere i Skagerrak

Ny aftale mellem danske og hollandske fiskeriorganisationer skal begrænse fiskeri med bomtrawl langs kysten i Skagerrak

Nu skal det være slut med konflikterne med hollandske bomtrawlere i Skagerrak. Det fremgår af en ny aftale, som Danmarks Fiskeriforening PO har indgået med sine to hollandske søsterorganisationer. Det skriver Danmarks Fiskeriforening i en pressemeddelelse.

Den nye aftale vækker glæde hos Danmarks Fiskeriforening PO, der længe har arbejdet for at få begrænset større bomtrawleres aktiviteter kystnært i Skagerrak, da bomtrawlere gentagne gange har været årsag til konflikt med det kystnære fiskeri i Danmark og samtidig skadet fiskeriets image.

– I Danmarks Fiskeriforening arbejder vi hårdt for at sikre et bedre havmiljø. Derfor har vi i samarbejde med DN foreslået 10% urørt hav. Og med den her aftale tager vi endnu et skridt i retning mod et bedre havmiljø. Vi er nået til enighed med vores hollandske kollegaer om at begrænse fiskeri med bomtrawl langs kysten i Skagerrak, og det bør blive en gevinst for havmiljøet og være til gavn for dansk og hollandsk fiskeri, siger formand for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen.

 

Tager sagen i egen hånd

Aftalen er højaktuel, da Folketinget i denne uge skal behandle et beslutningsforslag, der har til formål at pålægge regeringen at arbejde for, at EU forbyder demersalt fiskeri med bomtrawl i Nordsøen og Skagerrak. Et forbud skal nemlig komme fra EU, da det er gennem EU’s fælles fiskeripolitik, at det er fastlagt hvilke fiskeredskaber, der må fiskes med i alle EU-farvande, herunder Nordsøen og Skagerrak. Det er en del af forklaringen på, at fiskerierhvervet nu tager sagen i egen hånd.

– I dansk fiskeri sætter vi en ære i at tage ansvar. Det gælder for fiskeriet såvel som for havmiljøet. Det har vi altid gjort, og det vil vi fortsætte med. Derfor har vi valgt at tage sagen i egen hånd, og gennem dialog med vores hollandske kollegaer, har vi indgået en frivillig aftale, som jeg er rigtig tilfreds med, udtaler Svend-Erik Andersen.

Den frivillige aftale mellem fiskeriorganisationerne indebærer, at alt fiskeri med bomtrawl inden for 12 sømil fra den danske kyst i Skagerrak ophører. Derudover har parterne også aftalt, at de såkaldte kædemåtter ikke længere må bruges i Skagerrak i alle fiskerier. Brug af kædemåtter er meget belastende for havmiljøet og gør, at man kan komme til at fiske, hvor fx et almindeligt bomtrawl ikke kan fiske.