Stop for rationsfiskeriet af tobis i område 1r

Fiskeristyrelsen oplyser, om stop for fiskeri af tobis på rationsvilkår i Nordsøen og Skagerrak i tobisforvaltningsområde 1r

Fiskeristyrelsen oplyser i en bilag 6-meddelelse følgende:

Idet den afsatte mængde af tobis til fiskeri på rationsvilkår i forvaltningsområde 1r skønnes opfisket, indføres der forbud mod fiskeri af tobis på rationsvilkår i forvaltningsområde 1r fra og med 30. april 2021.  

Forbud mod at medbringe og lande tobis på rationsvilkår fra forvaltningsområde 1r træder i kraft fra og med søndag den 2. maj 2021.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 2087 af 10. december 2020, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 29. april 2021 og er gældende til og med 31. juli 2021 med mindre andet meddeles.