Bilag 6 nr. 52 – Nedsættelse af MAF-rationen for torsk

Bilag 6 nr. 52 - Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. august 2021 og er gældende indtil 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Torsk i Skagerrak

Med virkning fra den 6. august 2021 nedsættes indeværende kvartalsration. Fra denne dato og indtil videre, er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 180 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 360 kg

Fartøjer på 9 meter og derover – 540 kg

Torsk i Nordsøen

Med virkning fra den 6. august 2021 nedsættes indeværende kvartalsration. Fra denne dato og indtil videre, er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter – 1.475 kg.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 2.950 kg.

Fartøjer på 9 meter og derover – 4.625 kg.

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0 procent af den maksimalt tilladte fangst

Makrelaftale: Færøerne får øget adgang til britisk og norsk farvand

Den nye aftale indebærer en reduktion af den færøske andel fra 12,6 procent til 12,0...