Bilag 6 nr. 52 - Nedsættelse af MAF-rationen for torsk

Bilag 6 nr. 52 - Nedsættelse af MAF-rationen for torsk i Skagerrak og MAF-rationen for torsk i Nordsøen
09 aug 2021

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet bekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 6. august 2021 og er gældende indtil 31. december 2021 med mindre andet meddeles.

Torsk i Skagerrak

Med virkning fra den 6. august 2021 nedsættes indeværende kvartalsration. Fra denne dato og indtil videre, er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter - 180 kg

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter - 360 kg

Fartøjer på 9 meter og derover - 540 kg

Torsk i Nordsøen

Med virkning fra den 6. august 2021 nedsættes indeværende kvartalsration. Fra denne dato og indtil videre, er det tilladt at fiske, medbringe og lande følgende mængder torsk pr. kvartal:

Fartøjer under 6 meter - 1.475 kg.

Fartøjer på 6 meter og under 9 meter – 2.950 kg.

Fartøjer på 9 meter og derover – 4.625 kg.

Læs mere om:

Flere Nyheder