Bilag 6 nr. 53 – Midlertidig lukning af et område i Skagerrak

Bilag 6 nr. 53 - Midlertidig lukning af et område i Skagerrak gældende fra tirsdag d. 24 august 2021.

I perioden fra og med tirsdag den 24. august 2021 til og med tirsdag den 14. september 2021 er det forbudt at fiske inden for et område i den danske del af Skagerrak, der afgrænses af geodætiske linjer mellem følgende punkter målt efter WGS84-koordinatsystemet:

1)                        57° 51’2 N  009° 36’8 Ø

2)                        57° 48’9 N  010° 07’5 Ø

3)                        57° 45’8 N  010° 06’9 Ø

4)                        57° 48’2 N  009° 36’5 Ø

Uanset forbuddet, er det fortsat tilladt at fiske i det midlertidigt lukkede område med følgende redskaber:

– flydetrawl, snurpenot, drivgarn og pilke til fiskeri efter sild, makrel og hestemakrel.

– tejner

– kammuslingeskraber 

– hildingsgarn

Baggrunden for lukningen er at det er konstateret, at forekomsten af ungfisk af arterne torsk, kuller, hvilling og sej overskrider det tilladte niveau jfr. Kommissionens forordning (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger af fiskerier i Nordsøen og Skagerrak, som ændret ved Kommissionens forordning (EU) nr. 783/2011 af 5. august 2011.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i reguleringsbekendtgørelse nr. 1109 af 30. maj 2021, § 2, jf. bilag 6,  og træder i kraft med virkning fra den 24. august 2021.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for tilmelding er 20. maj.

Husk at tilmelde dig generalforsamlingen!

Generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening nærmer sig, og den afholdes i år i Hirtshals. Deadline for...